Sức lan tỏa của một Nghị quyết

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân ...

Tin xem nhiều

“Chìa khóa” để Trung Hà bứt phá

“Tư tưởng thông suốt thì mọi việc đều tốt. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm rõ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thì việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống sẽ rất thuận lợi và đạt kết quả cao. Đây cũng ...