Bế mạc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị trung ương 5 khóa XIII

Sáng 22-7, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị tiếp tục làm việc và bế mạc.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh. Ảnh: Thanh Phúc

Dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Hội được truyền hình trực tuyến đến các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các chi bộ, đảng bộ cơ sở cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 138 xã, phường, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Phúc

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã truyền đạt Nghị quyết 21/NQ-TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Nghị quyết khẳng định tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục. Đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu HĐND tỉnh. Ảnh: Thanh Phúc

Nghị quyết đặt mục tiêu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nghị quyết đã đưa ra nhiều nhiệm vụ giải pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Sơn Dương. Ảnh: Thanh Phúc

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 5 đã xem xét nhiều vấn đề quan trọng, định hướng cơ bản trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Đồng chí đề nghị các cơ sở đảng tiếp tục quán triệt 2 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 5, ngay sau hội nghị này, nhanh chóng tổ chức tuyên truyền nghiên cứu học tập các nghị quyết cho toàn thể đảng viên. Công tác tuyên truyền nghị quyết phải được tiến hành thường xuyên, đa dạng các hình thức để cán bộ hiểu rõ, nhân dân thông suốt. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, yếu tố quan trọng chính là việc tổ chức thực hiện có quyết tâm, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, cụ thể hóa 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 thành kế hoạch, chương trình, đề án, có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình thực hiện cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết...

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục