Ban Thường vụ Tỉnh Uỷ Tuyên Quang tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng các cấp

Ngày 13/09, Ban Thường vụ Tỉnh Uỷ Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Đề án của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Tuyên Quang có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh và điểm cầu trực tuyến tại các huyện, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Chiêm Hóa có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía huyện Chiêm Hóa có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Đảng ủy; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện dự Hội nghị tại điểm cầu Chiêm Hóa.

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã được nghe, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII gồm: Nghị quyết số 33 ngày 22/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 36 ngày 26/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 29 ngày 16/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Nội dung cơ bản các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, gồm: Nghị quyết số 24 ngày 25/5/2021 của Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 25 ngày 25/5/2021 về phát triển công nghiệp trên đại bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung trọng tâm các chương trình, đề án, kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Chiêm Hóa.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 18 sở ban, ngành, các huyện thành phố và một số xã, thị trấn thuộc huyện Sơn Dương, Hàm Yên. Đây là hội nghị nghiên cứu, học tập và triển khai nghị quyết được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức quy mô với trên 6.900 đại biểu tham gia. Thông qua Hội nghị giúp các Đảng bộ, các sở, ban, ngành và các huyện thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những nội dung triển khai, nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo sâu sát, quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, đề án tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã được đề ra.                     

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục