Trung Hà điểm đến hấp dẫn du khách

Là địa phương có tiềm năng và thế mạnh về phát triển du lịch, hiện nay xã Trung Hà đã trở thành một điểm đến lý tưởng với nhiều du khách trong nước ...

Tin xem nhiều

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Pà Thẻn

Thực hiện Đề tài “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn gắn với phát triển du lịch tại xã Linh Phú” do phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chiêm Hóa tổ chức thực hiện đã phát huy tiềm năng lợi thế, mở ra ...