Cây giảm nghèo ở Bản Tát

Từ một loại cây bản địa mọc tự nhiên hoang hóa trên rừng, tre trinh đã được bà con dân tộc Dao ở Bản Tát, xã Tri Phú (Chiêm Hóa) đưa về các vườn đồi ...

Điểm sáng trong học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những năm ...

Nữ Bí thư Chi bộ tiêu biểu

Năng nổ, nhiệt tình với công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước để nhân dân trong thôn học tập và làm theo. Đó là nhận xét ...

Tin xem nhiều

Thực hiện nghiêm quy định nêu gương

Nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong các phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng ta. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, BCH Trung ...