Điểm sáng trong học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thôn Trung Tâm, xã Phúc Thịnh đã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Thôn Trung Tâm, xã Phúc Thịnh có 115 hộ dân, 425 khẩu với 07 dân tộc anh em cùng sinh sống. Chi bộ thôn có 24 đảng viên. Để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu gắn với thực tiễn và tạo sức lan tỏa lớn, Chi bộ thôn cùng Ban mặt trận, các chi hội đoàn thể thôn Trung tâm đã chú trọng đến công tác tuyên truyền và thể hiện sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nội dung học tập và làm theo Bác luôn được đưa vào sinh hoạt thường kỳ của tổ chức Đảng, đoàn thể, trên cơ sở đó mỗi tập thể, cá nhân đăng ký một mô hình hay, một việc làm theo. Chi bộ, cán bộ thôn noi gương Bác ở tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân; Chi hội Nông dân với phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, Đoàn thanh niên phát động phong trào “Tuổi trẻ làm theo Bác”…

Diện mạo thôn Trung Tâm, xã Phúc Thịnh đã có nhiều đổi mới rõ rệt.

 Thôn Trung Tâm nằm ngày trung tâm xã, có Quốc Lộ 3B đi qua, đây là điều kiện, thế mạnh để các hộ gia đình trong thôn phát triển kinh tế. Hiện có trên 50% số hộ tham gia kinh doanh, dịch vụ, sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đem lại nguồn thu nhập cao, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt trên 42 triệu đồng/người /năm. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thôn Trung Tâm đã huy động sức dân đóng góp 380 triệu đồng, hoàn thành gần 2km đường giao thông nông thôn; xây dựng, nâng cấp đảm bảo 150 chỗ ngồi, bàn ghế, trang thiết bị được mua sắm đầy đủ, khuôn viên xanh, sạch, đẹp. Nhân dân trong thôn đã xây dựng tuyến đường mẫu với chiều dài 1km, thực hiện trồng hoa, quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, treo cột cờ, cột điện thống nhất, thắp sáng đường quê với chiều dài hơn 1,5km, tạo không gian phong quang, sạch đẹp. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “xây dựng 5 không 3 sạch”, phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, của các tổ chức hội được đẩy mạnh đã tiếp thêm động lực để cán bộ và nhân dân thôn Trung Tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Với những kết quả đạt được, Thôn Trung Tâm vinh dự được UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen, Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hoá tặng giấy khen vị đã có thành tích tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới. 

Tuyến đường kiểu mẫu thôn Trung Tâm, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh đã và đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Trung Tâm, xã Phúc Thịnh thực hiện có hiệu quả và tạo ra sức lan tỏa sâu rộng. Những kết quả đạt được chính là tiền đề, là động lực để thôn Trung Tâm phấn đấu đạt thôn kiểu mẫu trong năm 2021, góp sức cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao./.

Văn Linh - Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục