Thị trấn Vĩnh Lộc công bố Mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến

Chiều 26/10, Ủy ban thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức công bố Mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo quyết định số 06/QĐ- TTg Ngày 06/01/2022 và quyết định số 442/QĐ- TTg Ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan: Công an huyện; phòng Tư pháp; Phòng Lao động, Thương bình và Xã hội; Huyện đoàn; Trung tâm Văn hoá Truyền thông, thể thao huyện; lãnh đạo Đảng uỷ; Tổ công tác thực hiện đề án 06 của Thị trấn Vĩnh Lộc.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) liên quan đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp. Một trong những mục tiêu trọng tâm của Đề án 06 là hướng tới việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc cho người dân, doanh nghiệp và Nhà nước. Theo đó, kể từ ngày 26/10, tại Ủy ban thị trấn Vĩnh Lộc triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến đối với 02 thủ tục hành chính: Liên thông Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú- Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí tại bộ phận một cửa. Đây là dịch vụ công có tỷ lệ người dân sử dụng với tần suất cao, cũng như quy trình đảm bảo dễ làm, dễ thực hiện. Việc triển khai mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến” sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại cơ sở và mang lại tiện ích cho người dân trong việc ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, định danh điện tử.

Toàn cảnh hội nghị.

Trên cơ sở Mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến tại thị trấn Vĩnh Lộc, Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 huyện Chiêm Hóa  rút kinh nghiệm và tiếp tục nhân rộng thực hiện tại 5 địa bàn với 11 dịch vụ công trong tổng số 53 dịch công trực tuyến theo Quyết định  06/QĐ- TTg Ngày 06/01/2022 và quyết định số 442/QĐ- TTg Ngày 04/4/2022 /.

Hoài Thu, Huy Dương

Tin cùng chuyên mục