Tập huấn triển khai sử dụng các trang thông tin điện tử tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang và App Tuyên Quang ID

Sáng 14/5, UBND huyện Chiêm Hoá tổ chức tập huấn khai sử dụng các trang thông tin điện tử tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang và App Tuyên Quang ID. Dự tập huấn có cán bộ, chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Phòng Văn hoá – Thông tin; công chức, viên chức được giao phụ trách Cổng Thông tin điện tử huyện, Trang Thông tin điện tử Phòng giáo dục và Đào tạo, Trang Thông tin điện tử của UBND các xã, thị trấn; cán bộ, công chức phụ trách tài khoản ứng dựng Tuyên Quang ID của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh lớp tập huấn triển khai sử dụng các trang thông tin điện tử tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang và App Tuyên Quang ID.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn sử dụng, quản trị các trang thông tin đã tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang; hướng dẫn thao tác xử lý các phản ánh, kiến nghị của công dân tại App Tuyên Quang ID.

Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn sử dụng các trang thông tin điện tử tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang và App Tuyên Quang ID.

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành nhiệm vụ Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang và hoàn thành xây dựng Ứng dụng Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang (app Tuyen Quang ID). Theo đó, các trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Thông qua lớp tập huấn sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên Cổng, Trang TTĐT của UBND các huyện, thành phố và Trang TTĐT của UBND các xã, phường, thị trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn về kỹ năng viết, biên tập tin bài; phương pháp xử lý, đăng tải tin bài; kỹ năng thiết kế infographic (bản tin đồ hoạ) và hướng dẫn quản trị Cổng/Trang TTĐT cho các thành viên Ban Biên tập, thành viên Tổ giúp việc của các Cổng/Trang TTĐT.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục