Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện Đề án 02 tại xã Linh Phú

Sáng 15/5, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với xã Linh Phú tổ chức hoạt động "3 cùng" và tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Ma Phúc Liêu ở thôn Lung Luề.

Một số hoạt động thực hiện Đề án 02 của Văn phòng Tỉnh uỷ, xã Linh Phú tại thôn Lung Luề.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện; cán bộ đảng viên, công chức xã, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thôn Lung Luề đã tham gia vệ sinh, hoàn thiện một số hạng mục công trình làm nhà cho hộ nghèo; khơi thông cống, rãnh thoát nước thuộc tuyến đường trục chính của xã Linh Phú. Đồng thời phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Tuyên Quang khánh thành, trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo Ma Phúc Liêu, thôn Lung Luề.

Văn phòng Tỉnh ủy tặng Nhà tình nghĩa cho hộ nghèo Ma Phúc Liêu, thôn Lung Luề.

 Hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Tỉnh uỷ về công tác dân vận, tạo sự gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân; chia sẻ, cổ vũ, động viên nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Hồng Nhung - Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục