Ủy ban MTTQ huyện và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp

Chiều 08/6/2023, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chiêm Hoá và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp số 10/CtrPH-MTTW-NHCS ngày 23-12-2022 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chiêm Hoá dự và chỉ đạo. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Đức Long, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện Chiêm Hoá; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền về phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của  ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Thông qua chương trình phối hợp giúp huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho Phòng giao dịch  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện  thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên đia bàn. Hiện nay tổng dư nợ cho vay toàn huyện của Phòng giao dịch  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 635 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo trên 210 tỷ đồng với 4338 hộ. Phòng giao dịch đang thực hiện 18 chương trình tín dụng ưu đãi theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hoá phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chiêm Hoá đánh giá cao việc tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp và có ý nghĩa thiết thực, là việc làm cần thiết, kịp thời, tạo sức mạnh tổng hợp để chăm lo cho người dân, hộ nghèo . Các chương trình tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hoá và Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn huyện đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang  đề nghị:  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện tốt tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hoá phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội. đối với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập trung huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kịp thời các chương trình  tín dụng ưu đãi, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng, tránh bị lợi dụng, trục lợi chính sách. Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hoá, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục lựa chọn các nội dung, hoạt động cụ thể để tổ chức, triển khai thực hiện phù hợp với các yêu cầu đặt ra.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chứng kiến ký kết kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban MTTQ huyện và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện  

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục