Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 14, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng 18/3, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị Uỷ ban MTTQ huyện lần thứ 14, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị , các tổ chức thành viên của MTTQ huyện; uỷ viên Uỷ ban MTTQ huyện khoá XX; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn.

Hội nghị Uỷ ban MTTQ huyện lần thứ 14, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trước đó, ngày 17/3/2024, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã họp (bước 1) để thảo luận, thống nhất về số lượng, cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn và thông qua danh sách dự kiến tham gia làm Uỷ viên Uỷ ban, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029 để lấy ý kiến giới thiệu ở các bước tiếp theo.

Các đại biểu dự Hội nghị Uỷ ban MTTQ huyện lần thứ 14, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội nghị đã thực hiện bước 2, 3,4 và 5 của quy trình nhân sự để thảo luận và tiến hành giới thiệu nhân sự Uỷ viên Uỷ ban, nhân sự Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện họp, thảo luận nhân sự tại bước 2;  các đại biểu thành phần của Uỷ ban MTTQ huyện mở rộng cho ý kiến giới thiệu nhân sự được giới thiệu tại bước 3; thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia làm Uỷ viên Uỷ ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tiến hành bỏ phiếu kín; bỏ phiếu và thông báo kết quả tại hội nghị.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Uỷ viên Uỷ ban, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hội nghị đã tổ chức xin ý kiến tham gia vào Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 với các nội dung chính: Về tiêu đề báo cáo, Chủ đề Đại hội, bố cục báo cáo chính trị, phần nhận định những kết quả đã đạt được, tồn tại, nguyên nhân của nhiệm kỳ 2019 – 2024; các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong 6 nội dung của chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trên cơ sở các nội dung, ý kiến thảo luận, kết quả các bước giới thiệu nhân sự tại Hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện sẽ hoàn thiện các biên bản hội nghị, xây dựng Đề án nhân sự uỷ viên Uỷ ban, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đề trình, xin ý kiến BTV huyện uỷ và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh theo quy định. Bên cạnh đó, các ý kiến góp ý tham gia trực tiếp tại hội nghị, tham gia vào dự thảo văn bản sẽ được tổng hợp, bổ sung hoàn thiện trình xin ý kiến của BTV Huyện uỷ.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục