UBND xã Trung Hoà tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng xã điển hình về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 28/02, UBND xã Trung Hoà tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện; lãnh đạo Phòng Kinh Tế và Hạ tầng huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - xã hội xã; Ban Chỉ đạo 138 xã Trung Hoà, các Bí thư Chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn xã.

Các đại biểu dự hội nghị.

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Trung Hoà đã được đẩy mạnh, củng cổ vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan đợn vị và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan đơn vị, địa phương về bảo vệ ANTQ. Huy động được đông đảo Nhân dân tham gia phong trào gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…  Xã đã thực hiện tốt việc hướng dẫn Nhân dân tham gia giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải”. Qua đó, khơi dậy được ý thức chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng chống, đấu tranh tố giác tội phạm trong Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị đã triển khai kế hoạch xây dựng “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện; các đại biểu chứng kiến ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào.

Tới dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện  đánh giá cao những kết quả Đảng bộ và Nhân dân xã Trung Hoà đạt được trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung mà xã cần tập trung thực hiện tốt, đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 44-KL/TW ngày 20/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Bám sát các nội dung hướng dẫn của Bộ Công an trong thực hiện phong trào. Xác định rõ công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó lực lượng công an là nòng cốt. Làm tốt công tác tuyên truyền. Lực lượng công an xã bám sát nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết, chương trình, kế hoạch. Củng cố xây dựng lực lượng nòng cốt. Các đơn vị, cơ sở giáo dục, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội phối hợp cùng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục