UBND huyện tổ chức họp thường kỳ tháng 6/2023

Ngày 22/6, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức họp thường kỳ tháng 6/2023. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự họp thường kỳ tháng 6/2023.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện tiếp tục điều hành có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm (thóc, ngô) trên 29.570 tấn đạt 40,7% KH năm. Tích cực thực hiện các mô hình, chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với tổng diện tích trên 495 ha, giá trị sản xuất đạt trên 58 tỷ đồng. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Trồng rừng trên 1.960 ha, đạt 100%KH. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Đến nay, huyện đạt đạt bình quân 15,52 tiêu chí xây dựng NTM/xã. Duy trì, phát triển có hiệu quả, chất lượng 26 sản phẩm OCOP được xếp hạng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 576 tỷ đồng, đạt 47,5% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 36% so với kế hoạch huyện giao, tăng 4,12% so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ đạo tập trung giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản. Tiếp tục thẩm định, viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của một số tổ chức sử dụng đất trên địa bàn huyện. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện trên 33,4 tỷ đồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng chủ trì phiên họp.

Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Công tác văn hoá - thông tin - thể thao - truyền thông được chú trọng, tổ chức thành công lễ hội Lồng Tông xuân Quý Mão 2023; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch hưởng ứng khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang, thông qua các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hoá truyền thống, sản phẩm du lịch huyện Chiêm Hoá. Công tác lao động việc làm thường xuyên được quan tâm, ước thực hiện 6 tháng đầu năm giải quyết việc làm mới trên 2.430 lao động đạt 74,8% KH. Các chính sách đối với thương binh, liệt sỹ và người có công, Công tác bảo trợ xã hội được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm tiếp tục được giữ vững ổn định.

6 tháng cuối năm các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND huyện thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện năm 2023; nắm chắc tình hình, tận dụng tối đa thời cơ, thuận lợi và 15 hóa giải khó khăn, thách thức để đẩy mạnh phát triển ngành, lĩnh vực; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023.

Đại biểu thảo luận tại phiên họp.

Phiên họp đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025: Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục duy trì ổn định và phát triển; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều đạt kế hoạch đề ra. Triển khai và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn huyện đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác cải cách hành chính được quan tâm triển khai thực hiện, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được triển khai kịp thời và có hiệu quả. Giải quyết khiếu nại, tố cáo có những chuyển biến tích cực; công tác thanh tra, tư pháp, tình hình tôn giáo thực hiện theo quy định của pháp luật; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Riêng đối với thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, huyện đạt được những thành tựu quan trọng, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch như: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (đạt 51,7%); Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,3 triệu đồng/người (đạt 70,2%); hoàn thành xây dựng 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Năm 2022 thu hút trên 130.000 lượt khách du lịch, (đạt 86,7% mục tiêu Nghị quyết); Thu ngân sách Nhà nước năm 2022 84,8 tỷ đồng (đạt 84,8% so với mục tiêu Nghị quyết); các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, trồng rừng, Môi trường đều vượt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra...

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030; Dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó giai đoạn 2022-2030”  trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. Đồng thời dành nhiều thời gian tham gia thảo luận, trọng tâm là công tác thu ngân sách trên địa bàn; liên kết sản xuất và phát triển sản phẩm OCOP; công tác năm tình hình cơ sở và giải quyết những vấn đề phát sinh; xây dựng và thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã; công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT năm 2023…

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn rà soát kỹ các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết đề ra và có giải pháp thực hiện hoàn thành trong năm 2023 và các năm tiếp theo; tiếp tục quán triệt quy chế làm việc của UBND huyện. Rà soát, chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo kịp thời, có hiệu quả; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát luật, sai quy chế. Tập trung sản xuất vụ mùa 2023; đẩy mạnh các mô hình theo chuỗi liên kết, Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh và sản phẩm OCOP chất lượng; thực hiện tốt tiêm phòng vắc xin đàn gia súc, gia cầm, kế hoạch trồng, phát triển rừng. Đẩy nhanh tiến độ bê tông hóa đường giao thông nông thôn; giải ngân vốn đầu tư; thực hiện tuyên truyền, giải quyết tốt thủ tục hành chính. Nắm chắc tình hình và giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh tại cơ sở. Chuẩn bị tốt các điều kiện thi THPT năm 2023. Đẩy mạnh công tác đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục