Trung tâm Chính trị huyện bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá 85

Chiều 12/6 tại UBND xã Vinh Quang, Trung tâm Chính trị huyện Chiêm Hóa đã tổ chức bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị Khóa 85. Dự bế giảng có đồng chí Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí giảng viên Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã có học viên tham gia lớp học.

Đồng chí Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Sau hơn 01 tháng học tập, 47 học viên là đảng viên thuộc Đảng bộ các xã trên địa bàn huyện đã được nghiên cứu 18 chuyên đề với các nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về đường lối của Đảng; chuyên đề Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang,… Trong mỗi chuyên đề, các giảng viên đã lồng ghép những vấn đề thời sự, chính trị cần thiết, cơ bản, phù hợp với đối tượng và thực tiễn công tác nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tạo sự chuyển biến trong hành động, xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng là những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Các đại biểu cùng các học viên lớp sơ cấp lý luận chính trị Khóa 85.

Kết thúc khóa học 100% học viên đạt yêu cầu và đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp Sơ cấp Lý luận chính trị; trong đó, xếp loại giỏi chiếm 19,2 %, loại khá 44,7 %.

Đồng chí Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tại Lễ bế giảng.

     Tại Lễ bế giảng, đồng chí Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã ghi nhận và biểu dương tinh thần, thái độ học tập cũng như kết quả đạt được của các đồng chí học viên trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các học viên tiếp tục nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, là quyền lợi, trách nhiệm của mỗi đảng viên, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Không ngừng học tập, trau dồi lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động, công tác quần chúng, công tác xã hội. Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục