Thường trực Huyện ủy họp thường kỳ tháng 6/2023

Sáng ngày 22/6, Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức họp thường kỳ tháng 6/2023. Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về các báo cáo: Sơ kết giữa nhiệm kỳ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hoá lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Hội; tiến độ giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện; Kế hoạch của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 28/4/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khoá XIII) về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; cho ý kiến về các kết luận của BTV Huyện uỷ về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hoá lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của các chi, đảng bộ trực thuộc.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà yêu cầu:  UBND huyện rà soát lại các số liệu, tốc độ tăng trưởng kinh tế của giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trong báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. UBND xã Ngọc Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong việc chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới; các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với xã Ngọc Hội có phương án để thu gom xử lý rác thải, bố trí các nguồn vốn để hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà, rà soát, bố trí quỹ đất xây dựng nhà văn hoá thôn đảm bảo đủ công năng sử dụng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng… /.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục