Thường trực Huyện uỷ họp giao ban các ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; khối Nội chính huyện quý II/2024

Chiều ngày 18/6, Thường trực Huyện uỷ tổ chức họp giao ban các ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; khối Nội chính huyện quý II năm 2024. Đồng chí Vũ Quang Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Đại biểu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II - 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND và UBND; Trung tâm Chính trị, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan khối Nội chính huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong quý II/2024 các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan khối Nội chính huyện đã chủ động, bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 và Quý II của cấp uỷ huyện, của cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác đã đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không có phát sinh các vấn đề nổi cộm, bức xúc, phức tạp; các đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh đến thăm và làm việc tại huyện đảm bảo an toàn. Tham mưu ban hành và triển khai thực hiện các Nghị quyết của BTV Huyện uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Các đại biểu báo cáo, thảo luận tại hội nghị.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tham mưu, đề xuất với Thường trực, BTV Huyện ủy trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ một số lĩnh vực còn hạn chế, chất lượng chưa cao. Việc hoàn thiện, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc diện kê khai tài sản thu nhập còn chậm. Chỉ tiêu phát triển đảng viên đạt thấp. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp uỷ, chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở còn chậm. Việc theo dõi, đôn đốc cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của một số Uỷ viên BCH Đảng bộ, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ được phân công theo dõi địa bàn, lĩnh vực chưa thường xuyên…

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang Thắng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang Thắng yêu cầu: Các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; khối Nội chính huyện rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra để chủ động tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Ban Chỉ đạo 35 huyện có giải pháp chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tăng cường tương tác, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện; đồng thời đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch…

Các ban Đảng căn cứ chức năng nhiệm vụ tập trung thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên mới; chủ động, nắm tình hình dư luận của nhân dân, phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền có giải pháp xử lý các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở. MTTQ phối hợp với cơ quan chức năng rà soát chính xác hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ, thực hiện chế độ theo quy định. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và với cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho cấp ủy xin ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời đối với những khó khăn, vướng mắc. Khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nhất là những hạn chế do nguyên nhân chủ quan; có biện pháp cụ thể tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong quý III/2024.

Tài Tùng – Văn Linh

Tin cùng chuyên mục