Thường trực Huyện uỷ họp giao ban các ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; khối Nội chính huyện quý I/2024

Chiều 20/3, Thường trực Huyện uỷ tổ chức họp giao ban các ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; khối Nội chính huyện quý I năm 2024. Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu dự cuộc họp giao ban các ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; khối Nội chính huyện quý I/2024.

Trong quý I/2024 các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan khối Nội chính huyện đã chủ động, bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm của Huyện uỷ và của cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác đã đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không có phát sinh các vấn đề nổi cộm, bức xúc, phức tạp; các đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh đến thăm và làm việc tại huyện đảm bảo an toàn. Đặc biệt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn được giữa vững, đảm bảo cho Nhân dân đón Tết an toàn, phấn khởi, không để xảy ra các vụ việc phúc tạp. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Đại hội MTTQ, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tham mưu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ một số lĩnh vực chất lượng chưa cao. Tham mưu tổng hợp, thẩm định đăng ký việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý còn chậm; việc đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024 còn chậm. Việc triển khai thực hiện công tác Mặt trận, công tác Đoàn, Hội ở cơ sở có nơi một số chỉ tiêu đạt thấp…Tình trạng vi phạm về lĩnh vực đất đai và pháp luật về bảo vệ rừng vẫn còn diễn ra ở một số địa bàn…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; khối Nội chính huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, các Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch và các kết luận của Huyện ủy, kế hoạch công tác năm 2024 của cơ quan, đơn vị; rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra để chủ động tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và với cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho cấp ủy xin ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời đối với những khó khăn, vướng mắc. Khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nhất là những hạn chế do nguyên nhân chủ quan; có biện pháp cụ thể tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong quý II/2024. Tham mưu cho cấp ủy huyện chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy trọng tâm là Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp cơ sở và Đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tại các cơ sở Hội và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy theo kế hoạch.  Tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ phục vụ Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “về xây dựng và phát triển văn hóa góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”. Thực hiện nội dung đăng ký việc làm theo và tự nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục