Thường trực Huyện ủy giao ban khối Kinh tế - Văn hóa, xã hội quý III năm 2023

Sáng 18/9, Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban khối Kinh tế - văn hóa, xã hội quý III năm 2023. Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các cơ quan đơn vị khối kinh tế, Văn hóa, xã hội, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong Quý III/2023, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra. Về lĩnh vực kinh tế: Tổng sản lượng lương thực 9 tháng đầu năm ước đạt 62.345 tấn, đạt 85,8% KH năm. Tích cực thực hiện các mô hình, chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với tổng diện tích 855,2 ha, giá trị sản xuất đạt trên 85 tỷ đồng. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Ước thực hiện 9 tháng đầu năm trồng rừng được 2.173,6 ha, đạt 110,9% KH. Duy trì, phát triển có hiệu quả, chất lượng 26 sản phẩm được xếp hạng OCOP. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện quý III đạt 264,171 tỷ đồng, ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 đạt 840,95 tỷ đồng. Đến ngày 15/9/2023 giải ngân trên 151 tỷ đồng, đạt 53,7% vốn kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 9 tháng đầu năm trên 44,7 tỷ đồng, đạt 44,8% dự toán; chi ngân sách trên 624,7 tỷ đồng, đạt 87% dự toán. Nhìn chung hầu hết các khoản thu ngân sách cơ bản đạt tiến độ so với dự toán giao. Tuy nhiên một số khoản thu về đất còn đạt thấp so với dự toán giao. Các tổ chức tín dụng thực hiện tốt việc cho vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh

Về lĩnh vực Văn hóa, xã hội: Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện tốt Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh. Đến nay, toàn huyện thành lập được 91 nhóm trẻ, huy động được 1.823/4.160 cháu, đạt 43,8% (vượt 0,8% so chỉ tiêu so với KH). Thực hiện tốt việc củng cố, duy trì và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, tính đến tháng 9/2023, toàn huyện có 38/74 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 51,3%23. Công tác phát triển du lịch được quan tâm, trong Quý III số lượt khách tham quan du lịch đạt 45.800 lượt, doanh thu từ các dịch vụ du lịch ước đạt 51,6 tỷ đồng; ước 9 tháng đầu năm, số lượt khách tham quan du lịch đạt trên 131.600 lượt đạt 97,5%KH, doanh thu từ các loại hình dịch vụ du lịch đạt 142 tỷ đồng đạt 96%KH.

 

 

 

Các đại biểu thảo luận, phát biểu tại hội nghị.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu bật những khó khăn, hạn chế, vướng mắc, bàn giải pháp để triển khai thực hiện Quý IV/2023.

Phát biểu kết luận, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động ra soát các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; đề ra các giải pháp tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong quý, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023; tham mưu triển khai toàn diện, hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, kết luận của tỉnh, của huyện...thường xuyên ra soát, tổng hợp đánh giá tiến độ, kết quả triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến chỉ đạo.

 

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị. 

 

Đồng chí nhấn mạnh: Các cơ quan tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, tăng cường đôn đốc, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát nguồn thu, việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân và tăng cường xử lý nợ động, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc giải ngân, quyết toán thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chỉ tiêu theo dự toán được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính thu hút đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, dịch vụ, đô thị giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện “Đề án tạo nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025”. Rà soát từng khoản thu, từng sắc thuế, từng địa bàn cụ thể, trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch, giải pháp quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, nhất là thu từ nguồn cấp quyền sử dụng đất đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023. Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2024.

Các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức chỉ đạo tập trung đẩy nhanh thu hoạch vụ mùa và chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ đông; Tập trung phát triển sản xuất nông, Lâm nghiệp hàng hóa, kinh tế trang trại, chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 để mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. 

Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổ chức thực hiện công tác bình xét danh hiệu "gia đình văn hoá", "thôn, tổ nhân dân văn hoá" năm 2023 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hoá trên địa bàn; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực văn hóa - thông tin. Đôn đốc các xã triển khai xây dựng nhà văn hoá thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND năm 2023. Chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia các hoạt động hưởng ứng Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023; tổ chức đón nhận bằng di sản văn hoá phi vật thể quốc gia Tri thức về cọn nước của người Tày, xã Trung Hà, xã Hà Lang huyện Chiêm Hoá, xã Côn Lôn, huyện Na Hang, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình. Tiếp tục thực hiện Đề tài khoa học: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn gắn với phát triển du lịch tại xã Linh Phú. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội Lồng Tông năm 2024. Tập trung triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch chuyển đổi số.

Tập trung chỉ đạo các trường ổn định nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học ngay từ đầu năm học… Tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia; tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2021-2025 định hướng 2030; quan tâm lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất một số trường học, trạm y tế xã còn thiếu, chưa đồng bộ đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy, học và khám chữa bệnh cho nhân dân./.

Hoài Thu - Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục