Thường trực Huyện ủy giao ban khối Kinh tế, văn hóa - Xã hội quý I năm 2024

Sáng 20/3, Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban khối Kinh tế, văn hóa - Xã hội quý I năm 2024. Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan đơn vị khối kinh tế, văn hóa - Xã hội; Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Các đại biểu dự hội nghị giao ban khối Kinh tế, văn hóa - Xã hội quý I năm 2024.

Trong quý I năm 2024, các cơ quan, đơn vị trong khối kinh tế, Văn hóa - xã hội đã tích cực chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo Nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã xác định từ đầu năm 2024, trọng tâm là: Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp theo đúng lịch thời vụ, giải phóng mặt bằng các công trình theo kế hoạch đề ra. Thương mại, dịch vụ có bước tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội thực hiện Quý I là 888 tỷ đồng, đạt 26,1%KH. Tổ chức thành công Hội chợ Xuân trưng bày, bán các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm du lịch, ẩm thực đặc trưng của huyện nhân dịp Lễ hội lồng tông mùng 8 tháng giêng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

 Tham mưu chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các ngày Lễ lớn như: Lễ hội Lồng Tông, Hội khỏe Phù Đổng, Lễ giao nhận quân… diễn ra phong phú, sôi nổi tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách xã hội… Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của huyện ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội như: Xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ bản; duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường; vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng…

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát chỉ tiêu kế hoạch được giao, chủ động, tích cực triển khai công tác nhiệm vụ Quý II đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra, khắc phục các tồn tại hạn chế trong Quý I. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, kế hoạch, Đề án của cấp ủy, chính quyền thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, ban ngành, đoàn thể với cấp ủy chính quyền cơ sở trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Chủ động và nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc. Phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng vụ Xuân, cung ứng giống cây trồng vụ Mùa đảm bảo đúng cơ cấu và kịp thời vụ. Tiếp tục duy trì và mở rộng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao. Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, ngăn chặn kịp thời việc phá rừng làm nương, khai thác lâm sản trái phép. Thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường đảm bảo giao thông thông suốt, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm. Tích cực triển khai thực hiện kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2024 đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu giao. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, duy trì các trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn, phấn đấu trong năm 2024 có thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân đặc biệt là ở cơ sở. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng theo đúng quy định. Triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền và tăng cường thêm các phiên giao dịch việc làm để đưa con em đi xuất khẩu lao động làm việc tại các khu công nghiệp để đạt tiêu chí về thu nhập, đặc biệt là các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2024./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục