Thường trực Huyện ủy cho ý kiến Chương trình công tác năm 2024 của các cơ quan Khối Nội chính

Ngày 29/11, Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2024 của các cơ quan khối nội chính. Dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy; các cơ quan khối Nội chính.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2023, các cơ quan khối Nội chính huyện đã chủ động bám sát chương trình công tác, kế hoạch, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và của ngành, cấp trên thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng; triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quốc phòng, an ninh, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Một số vụ án tham nhũng, kinh tế được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Chiêm Hóa được giữ vững, ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2023, các cơ quan Khối Nội chính đã đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác trong năm 2024. 

Về nội dung này, Thường trực Huyện ủy cơ bản với dự thảo Chương trình công tác năm 2024 của các cơ quan khối Nội chính huyện. Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ quan khối Nội chính tiếp thu các ý kiến tham gia, bổ sung, hoàn chỉnh để triển khai thực hiện. Trong đó, Ban CHQS huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; phối hợp bảo vệ các ngày lễ và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Tham mưu xây dựng và ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2024; tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Tổ chức thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại các xã đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng.

Viện Kiểm sát Nhân dân bám vào chương trình công tác của tỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, các nhiệm vụ để ban hành thực hiện trong năm 2024. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự, trọng tâm là chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Thực hiện tốt và duy trì công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

Tòa án Nhân dân tiếp tục giải quyết, xét xử đúng pháp luật, đúng thời hạn tố tụng, đảm bảo thấu tình đạt lý và sự công bằng đối với các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình. Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, việc xét sử oan sai, bỏ lọt tội phạm. Làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự, tăng cường đối thoại trong giải quyết án hành chính, đẩy mạnh đổi mới hành chính tư pháp. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức Nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ của ngành, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Chi cục Thi hành án dân sự nâng cao chất lượng công tác thi hành án, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Thi hành án được giao trong năm 2024, đề ra các giải pháp, giải quyết dứt điểm đối với số vụ việc, số tiền có điều kiện giải quyết nhưng đến nay chưa giải quyết, thi hành, tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua, bảo đảm nội dung thiết thực, phong phú gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện thi hành án, nhất là những vụ việc vướng mắc giữa các ngành, chỉ đạo cưỡng chế thi hành án các vụ án lớn có tính chất phức tạp, kịp thời tham mưu với cấp ủy về những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thanh tra huyện tham mưu và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2024. Tập trung tham mưu và giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo; chú trọng việc tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tham mưu và thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Văn Linh – Huy Dương

Tin cùng chuyên mục