Sở Ngoại vụ thực hiện Đề án 02 tại xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hoá

Ngày 11/5, Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Tân Thịnh tổ chức thực hiện Đề án 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tham gia hoạt động, đông đảo cán bộ, chuyên viên Sở Ngoại vụ cùng cán bộ, công chức, Công an xã, các tổ chức chính trị - xã hội xã Tân Thịnh và Nhân dân thôn Lăng Luông đã tập trung thực hiện công tác vệ sinh môi trường, quét dọn, phát cỏ và tuyến đường hoa hoa tại các trục đường chính trong thôn với chiều dài trên 300m; chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong khuân viên UBND xã.

Sở Ngoại vụ, UBND xã Tân Thịnh và Nhân dân tham gia trồng tuyến đường hoa tại trục đường chính trung tâm xã.

Thông qua hoạt động của các cơ quan thực hiện Đề án 02 đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; động viên nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết thi đua lao động sản xuất, góp phần nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục