Phát triển Đảng viên trong lực lượng học sinh trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

Phát triển đảng viên mới trong lực lượng học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở các trường học, đây là nơi bổ sung lực lượng trẻ, có chất lượng cho Đảng, góp phần tạo nguồn nhân lực vừa có phẩm chất chính trị vững vàng vừa có kiến thức tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/HU ngày 27/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chiêm Hóa khóa XXII thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua công tác phát triển đảng viên trong lực lượng học sinh ưu tú được cấp ủy, chi bộ các Trường THPT trên địa bàn huyện quan tâm chú trọng. Một số cấp ủy, chi bộ trường THPT đã giao chỉ tiêu cảm tình Đảng là học sinh. Từ tháng 8/2020 đến nay, Trung tâm Chính trị huyện đã mở 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 371 em, qua đó giúp cho học sinh xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để được kết nạp vào Đảng.

Lễ kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú tại trường THPT Chiêm Hóa.

Tuy nhiên tỷ lệ kết nạp vào Đảng còn đạt thấp so với tỷ lệ được bồi dưỡng cảm tình Đảng, kết nạp được 12 đảng viên/371 cảm tình Đảng, đạt 3,2%.

Để tiếp tục ươm mầm những hạt giống đỏ, bổ sung nguồn cảm tình có chất lượng vào Đảng, Cấp ủy, Chi bộ các Trường THPT cần xác định công tác kết nạp đảng viên trong lực lượng học sinh là một nhiệm vụ quan trọng, từ đó xây dựng kế hoạch và lộ trình phù hợp, trong đó công tác giúp đỡ, bồi dưỡng lý tưởng cho các em có triển vọng phải được thực hiện ngay khi kết thúc năm học lớp 10, chỉ đạo Đoàn trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng đoàn viên phấn đấu vào Đảng thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Đồng thời cần quan tâm thực hiện tốt việc giới thiệu các em về địa phương cũng như các trường cao đẳng, đại học đối với các trường hợp đã được bồi dưỡng cảm tình Đảng nhưng chưa đủ 18 tuổi để kết nạp tại trường, tạo nguồn cho địa phương hoặc các trường cao đẳng, đại học, tránh việc bồi dưỡng, rèn luyện bị gián đoạn hoặc bỏ dở khi các em tốt nghiệp THPT.

Trần Hợi - Ủy ban Kiểm tra

Tin cùng chuyên mục