MTTQ huyện Chiêm Hóa thực hiện phong trào“Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” gắn với xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng Phong trào“Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” với phương châm "hướng mạnh về cơ sở", Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Trong đó tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ, nhóm tự quản bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa ở tất cả các khu dân cư.

Tại xã Xuân Quang, phong trào chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa đã được UBND xã, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả gắn với mục tiêu nâng cao tiêu chí xây dựng NTM. Đến nay, xã đã thành lập 12 tổ tự quản/12 thôn, nòng cốt là các đồng chí Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng các chi hội, đoàn thể thôn. Tổ có trách nhiệm tuyên truyền, vận động hội viên, các hộ dân tham gia theo tuyến phụ trách gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác hội (Chi hội phụ nữ vận động 100% hội viên gương mẫu đi đầu phong trào “Vì môi trường trong sạch, không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”;  tích cực xây dựng “tuyến đường hoa”; Chi hội Cựu chiến binh duy trì vệ sinh tuyến đường tự quản; Đoàn thanh niên xã phối hợp triển khai nhiều hoạt động nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa và thu gom, xử lý rác thải)...Chị Nông Thị Vui, thôn Trung Quang cho biết, hiện nay, việc thực hiện vệ sinh môi trường, tập trung thu gom rác thải dưới lòng kênh mương, khơi thông cống rãnh thoát nước, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường của thôn được thực hiện và duy trì hàng tháng đi vào nề nếp, góp phần làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường, qua đó, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Ban Công tác mặt trận tổ dân phố Vĩnh Khang, thị trấn Vĩnh Lộc chăm sóc hoa, vệ sinh khuôn viên Nhà văn hóa.

Nhiều tuyến đường thị trấn Vĩnh Lộc đạt tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân chung sức thực hiện xây dựng cảnh quan đô thị “Sáng-xanh - sạch - đẹp - an toàn”,  góp phần xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc trở thành đô thị loại IV, thời gian qua, thị trấn Vĩnh Lộc đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đông đảo Nhân dân các khu phố tích cực tự giác tham gia bảo vệ môi trường, trong đó trọng tâm là phát huy vai trò các tổ tự quản ở các tổ dân phố. Ông Dương Văn Đẳng, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận tổ dân phố Vĩnh Khang cho biết:  Thời gian qua, mỗi tháng 02 lần, Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể đã tập trung ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc tuyến đường bằng lăng, hàng rào xanh, cây và hoa trong khuân viên nhà văn hóa; các đường ngõ xóm trong khu dân cư... 

Đến nay trên địa bàn huyện có 705 tổ, nhóm tự quản ở khu dân cư với trên 27.300 thành viên thực hiện các nội dung: Vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thu gom, phân loại rác thải, an ninh trật tự, phát triển kinh tế, thắp sáng đường quê.... (trong đó mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa là 287 tổ, nhóm). Nhiều cách làm hay, sáng tạo được MTTQ, các tổ chức thành viên phối hợp triển khai hiệu quả như: Tổ chức Ngày hội đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập lấy cây xanh; xây dựng mô hình “Vườn hoa trên không”; mô hình “Thùng rác gia đình”; xây dựng mô hình “Vườn hoa kiểu mẫu” bằng gạch sinh thái; tái chế rác thải nhựa thành các đồ dùng, đồ trang trí, đồ chơi tại điểm vui chơi cho học sinh và Nhân dân... Các tổ, nhóm tự quản đã xây dựng được quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ tự quản, hoạt động ngày càng hiệu quả, sáng tạo, được nhân dân tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện và trở thành nền nếp, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương.

Tài Tùng – Văn Linh

Tin cùng chuyên mục