Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Chiêm Hoá khóa XX

Ngày 18/7, HĐND huyện Chiêm Hoá khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ sáu để thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND huyện Chiêm Hóa lần thứ sáu, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Phúc Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ; các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; các đại biểu  HĐND tỉnh ứng cử tại địa phương; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị -xã hội huyện, đại biểu HĐND huyện.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp đã nghe đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực 29.572/72.702 tấn đạt 40,7% KH năm. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 11.895/22.693 tấn đạt 52,4% KH. Sản lượng thủy sản đạt 1.290/2.580 tấn đạt 50% KH. Thực hiện 6 tháng đầu năm trồng rừng được 1.960,8 ha, đạt 100%KH. Khai thác gỗ rừng trồng đạt 88.431 m3 đạt 52% KH; khai thác tre, nứa: 7.200 tấn, đạt 72%KH . Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 6 năm 2023, bình quân tiêu chí toàn huyện đạt 15,52 tiêu chí/xã.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 576,8 tỷ đồng đạt 47,5% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 36% so với kế hoạch huyện giao, tăng 4,12% so với cùng kỳ năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội thực hiện 6 tháng đạt 1.696 tỷ đồng đạt 51,4% KH. Thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 6 tháng đầu năm trên 32,6 tỷ đồng, đạt 32,6% dự toán, chi ngân sách trên 399,8 tỷ đồng đạt 55,9% dự toán. Công tác văn hoá, giáo dục, y tế, thông tin, thể thao, truyền thông được chú trọng; giải quyết việc làm mới cho 2.439 lao động đạt 74,8% KH. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững ổn định.

Quang cảnh kỳ họp.

Phiên họp cũng xem xét báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023; một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thu ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo quyết toán về thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; các báo cáo về phòng chống tham nhũng, và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phán ánh kiến nghị 06 tháng đầu năm năm 2023. Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá XX; các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án Nhân dân và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện về kết quả hoạt động của nghành 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 ; nghe báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND huyện thẩm tra các Nghị quyết, các báo cáo trình tại kỳ họp. Nghe thông báo của Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hoá về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.                 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.              

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà yêu cầu: Các cơ quan đơn vị tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả 08 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đã đề ra.  Chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế trong 06 tháng đầu năm, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp. Tập trung triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới năm học 2023-2024. Đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội  trên địa bàn. Nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác tiếp công dân và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Thực hiện nghiêm túc các quyết định, kết luận sau thanh tra kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm. Thường xuyên đối thoại với nhân dân để tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế xã hội. HĐND huyện tiếp tục phát huy tốt vai trò quyền lực của nhà nước ở địa phương, đại diện quyền lợi chính đáng của cử tri và nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp...

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng tiếp thu ý kiến tại kỳ họp.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân huyện; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện, HĐND huyện đã tập trung xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua 07 nghị quyết trình tại kỳ họp. Cũng tại kỳ họp, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND huyện đã tiến hành miễn nhiệm 02 Ủy viên UBND huyện do chuyển công tác khác, đồng thời tiến hành bầu bổ sung 01 Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026./.                                                                                                 

Ngọc Hiển - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục