Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng lớp thứ nhất năm 2024

Sáng ngày 18/03/2024, Trung tâm Chính trị huyện Chiêm Hóa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp thứ nhất năm 2024 cho 88 quần chúng ưu tú thuộc 16 chi đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện. Dự khai giảng có đồng chí Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Các đại biểu, học viên dự khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng lớp thứ nhất năm 2024.

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 18 đến 23/03/2024), các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhận diện những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta trên không gian mạng; Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương.

Toàn cảnh buổi khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng lớp thứ nhất năm 2024.

Thông qua lớp học nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phân công.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để xếp loại đánh giá quá trình học tập, bồi d­ưỡng của các học viên tham gia lớp học../.

Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục