Huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị BCH (mở rộng) Khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 01/4/2024 Huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện (mở rộng) khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thái Sơn, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Vũ Quang Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị BCH mở rộng Khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng dự có đại biểu các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy được phân công theo dõi huyện Chiêm Hóa; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - xã hội huyện; các đồng chí Uỷ viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo các ban HĐND huyện; Bí thư các chi, đảng bộ khối cơ quan; Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị không thành lập chi bộ cơ sở; các cơ quan đóng trên địa bàn huyện; Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; giảng viên Trung tâm chính trị huyện.

Toàn cảnh Hội nghị BCH mở rộng Khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong quý I năm 2024, BCH Đảng bộ Huyện, BTV Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp theo nghị quyết 117- NQ/HU ngày 20/12/2023 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXII. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đón tết nguyên đán Giáp Thìn vui vẻ, an toàn, bảo đảm phù hợp theo đúng tinh thần chỉ đạo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra phong phú, sổi nổi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được chú trọng và tăng cường; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục được đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch trồng rừng theo kế hoạch, tính đến ngày 18/3/2024: Tổng diện tích đã trồng trên 371 ha, đạt 18,9%KH; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện trong quý trên 315 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội 888 tỷ đồng, đạt 26,1%KH; thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 28/3/2024 trên 21,3 tỷ đồng, đạt 20,3% KH; giải ngân trên 29,5 tỷ đồng, đạt 16,12% KH. 

​ Đến tháng 3/2024, toàn huyện có 40/73 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 54,8%. Tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng huyện Chiêm Hóa lần thứ XI năm 2024. Tổ chức thành công Lễ hội Lồng Tông Mồng 8 tháng Giêng Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch”. Trong quý thu hút 46.900 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 57,9 tỷ đồng, đạt 33,5%KH. Giải quyết việc làm cho 1.532 lao động, đạt 44,5% KH. Thực hiện tốt thăm và tặng quà cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán 2024 với 7.060 suất quà tổng giá trị trên 3,7 tỷ đồng...

Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã  nghe Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng quý I; phương hướng nhiệm vụ quý II và quán triệt một số văn bản. Đồng thời thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý II, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, phát triển sản xuất nông nghiệp, quản lý đất đai; nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình...

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang Thắng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang Thắng yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế quý I, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý II và 6 tháng đầu năm 2024; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các xã thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2024. Thực hiện hiệu quả Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm". Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch giải pháp thu ngân sách; tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/HU ngày 29/3/2027 của BTV Huyện uỷ; triển khai thực hiện Đề án và kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng báo dân tộc Mông; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV năm 2024. 

Nâng cao hơn nữa các hoạt động y tế, giáo dục, văn hoá - xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện các Kết luận, Chỉ thị của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả những việc khó, việc mới, khâu đột phá năm 2024...

Hoài Thu, Văn Linh

Tin cùng chuyên mục