Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 10/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương và trực tuyến đến hơn 4.000 điểm cầu trên toàn quốc.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Chiêm Hóa có các đồng chí: Vũ Quang Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXII; Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện; lãnh đạo ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; các Ban HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41; Báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41; Báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41. Các báo cáo đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Toàn cảnh các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Chiêm Hoá.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Những năm qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc.

Đồng chí đề nghị, sau hội nghị này, các cấp, ngành, địa phương cần thực hiện tốt công tác quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận của cả xã hội, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để phát triển đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới theo tinh thần của Nghị quyết. Trên cơ sở những nhận định, đánh giá đã chỉ ra của Bộ Chính trị trong Nghị quyết, đồng chí đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần chủ động, tích cực nghiên cứu tìm ra nguyên nhân, trách nhiệm để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhóm giải pháp trong Nghị quyết số 41.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần bám sát Nghị quyết số 41 và các nghị quyết khác của Đảng về phát triển đội ngũ doanh nhân, sớm cụ thể hóa các chính sách, mục tiêu gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực. Bên cạnh đó ưu tiên hoàn thiện thể chế, chính sách, kiên trì, kiên quyết hướng tới xây dựng môi trường thực sự thuận lợi, lành mạnh, chống sự nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các công việc để đội ngũ doanh nhân phát triển. Các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các cơ quan báo chí cần quan tâm làm tốt công tác truyền thông chính sách; chú trọng khuyến khích, biểu dương, động viên những tấm gương doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu. Đồng chí nhấn mạnh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục