Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến quy định về kiểm điểm đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Ngày 30-5, Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định 132, ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Quy định 132 của Bộ Chính trị, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu được nâng lên, công tác đánh giá, xếp loại cán bộ đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế, vướng mắc, cần khắc phục, sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn trong công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và
đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Các đại biểu tập trung phân tích, tham gia ý kiến góp ý một số nội dung như: quy trình kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân; tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nội dung kiểm điểm với cá nhân người đứng đầu; tham gia ý kiến về nguyên tắc kiểm điểm, căn cứ, đối tượng thực hiện, tiêu chí đánh giá xếp loại; đảm bảo công tác đánh giá đúng thực chất, không chạy theo thành tích, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh…

Tham gia ý kiến vào Quy định, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đồng tình, nhất trí cao các nội dung báo cáo trình bày tại hội nghị. Với tỉnh Tuyên Quang, ngay sau Quy định 132 được ban hành, tỉnh đã cụ thể hóa thành các quy định, quy chế và có hướng dẫn cụ thể. Qua 5 năm triển khai, các cấp ủy tổ chức đảng trên địa  bàn  tỉnh thực hiện có nền nếp hơn, kiên quyết trong việc đánh giá, xếp loại, có nhiều chuyển biến tích cực, đánh giá thực chất hơn. Qua đó tỷ lệ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tổ chức cá nhân đảm bảo đúng tỷ lệ, không vượt quá 20% theo quy định.

Tuyên Quang đề xuất, tại khoản 1 Điều 12, quy định mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: lựa chọn phương án 2, đó là điều chỉnh tỷ lệ số lượng tập thể cá nhân, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo hướng lấy kết quả đánh giá xếp loại của tập thể làm căn cứ xác định tỷ lệ thành tích xếp loại của tập thể cá nhân; Tại điểm B, khoản 4, Điều 12 Quy định về mức không hoàn thành nhiệm vụ, đồng tình lựa chọn phương án 2…

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương tiếp thu các ý kiến của địa phương. Thời gian tới, bộ phận soạn thảo sẽ tiếp thu, nghiên cứu, tham mưu, hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi Quy định 132 phù hợp với tình hình thực tế.    

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục