Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Ngày 12/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Chiêm Hóa.

Dự tại điểm cầu huyện Chiêm Hóa có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Trung ương, Ban Tuyên giáo ở các tỉnh, thành trong cả nước. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả với nhiều cách làm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nhiều mô hình mới, cách làm hay ở nhiều địa phương đã góp phần quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Tính đến tháng 4/2023, cả nước có trên 25.000 mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác. Quá trình học tập và làm theo Bác đã góp phần xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng, nhân rộng và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng. Trong 2 năm 2021 và 2022, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 195 tập thể và 305 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; 65 tập thể và 122 cá nhân được nhận Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Chiêm Hóa.

Tại huyện Chiêm Hóa, các cấp ủy, tố chức đảng đã lựa chọn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo. BTV Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Kết luận số 01 và chuyên đề toàn khóa, các chuyên đề hàng năm... đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ huyện. Giai đoạn 2021 – 2023, có 11 tập thể, 17 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen; 79 tập thể, 136 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng ở cấp cơ sở theo quy định; đề nghị tỉnh khen thưởng 02 tập thể và 02 cá nhân tiêu biểu; giới thiệu 03 tập thể, 02 cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ huyện phục vụ xây dựng tư liệu cho triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2022 - 2023 tổ chức tại bảo tàng Hồ Chí Minh. Trong năm 2021 - 2022 có 68 Đoàn đại biểu ở trong và ngoài huyện đến thăm và tổ chức các hoạt động dâng hương, báo công với bác tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt kim Bình.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, khắp các địa bàn trong cả nước được nhân rộng.

Trong thời gian tới cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục nhận thức sâu sắc  việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu theo tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “học tập đi đôi với làm theo” trên tất cả các phương diện. Tại mỗi chi bộ, đảng bộ cần có những đổi mới, sáng tạo, mô hình hay; kịp thời biểu dương, khen ngợi cá nhân, tập thể tiêu biểu tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục