Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Chiều ngày 11/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; triển khai chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 9 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 54 điểm cầu các cơ quan, đơn vị, 135 điểm cầu các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Dự, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các ban Đảng Tỉnh ủy, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác ở cơ quan cấp tỉnh và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Các đại biểu dự tại điểm cầu huyện Chiêm Hoá.

Dự tại điểm cầu huyện Chiêm Hóa có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Trung tâm Chính trị huyện; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện không thành lập chi bộ cơ sở; báo cáo viên cấp huyện; các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nội dung Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa. Bài viết gồm 3 phần: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội hập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Bài viết đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng sâu rộng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, củng cố niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Chiêm Hoá.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã làm rõ nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, về quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực; quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa; những điểm nhấn nổi bật, luận điểm tổng kết trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm khẳng định vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng, những thành tựu vẻ vang của đất nước đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng; chiến lược xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng, mối quan hệ giữa Dân với Nước.

Bài viết của Tổng Bí thư đã khái quát các đặc trưng cơ bản, phương hướng đi lên con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, quan hệ lớn phản ánh quy luật phát triển của đất nước. Toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gieo niềm tin khoa học, truyền tải thông điệp, củng cố lý tưởng cách mạng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Bài viết không chỉ có ý nghĩa lý luận mà có nhiều giá trị thực tiễn để cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi thách thức, quyết tâm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh bằng xây dựng gắn với chỉnh đốn.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Xây dựng và phát triển văn hóa, góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc” đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó xác định xây dựng con người Tuyên Quang phát triển toàn diện: Kế thừa và phát huy những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam, truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, tiếp tục xây dựng con người Tuyên Quang “Yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo” trọng tâm là phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị các cấp ủy đảng tổ chức học tập bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một cách thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức phong phú gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và việc triển khai chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo và quản lý về văn hóa; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hoá con người Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững; quan tâm giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Bên cạnh đó cần chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những tấm gương, mô hình tốt có cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong xây dựng và phát triển văn hóa.

Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể, sát với nhiệm vụ và thực tiễn, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục