Hội nghị triển khai các Luật được thông qua tại kỳ họp lần thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV

Ngày 07/6, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa XV. Dự Hội nghị có Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Ma Văn Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; Lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Các Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên cấp huyện triển khai 03 luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa XV, gồm: Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đây là những lĩnh vực pháp luật có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp và thiết thực đến đời sống, sinh hoạt của mỗi cán bộ, công chức và người dân. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả việc triển khai thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa XV. Phối hợp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng, địa bàn như thông qua hội nghị, tọa đàm, ngoại khóa, tuyên truyền pháp luật lưu động, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý... Để từ đó nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của huyện, giúp cho những chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến gần với người dân hơn và dễ dàng đi vào cuộc sống.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục