Hội nghị tổng kết thi đua Cụm số 01 Liên đoàn lao động các huyện, thành phố

Sáng ngày 29/02, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2023 triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Cụm thi đua số 01 gồm LĐLĐ các huyện, thành phố; Dự Hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thành phố. Đại biểu huyện Chiêm Hoá có đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ban Dân vận Huyện uỷ; Uỷ Ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Chiêm Hoá.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cụm thi đua số 01 gồm có 07 đơn vị LĐLĐ các huyện, thành phố trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Trong năm 2023, phong trào thi đua của cụm luôn được duy trì, phát triển và có nhiều đổi mới; 100% Công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đúng quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam. LĐLĐ các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, CNVCLĐ. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới với những hình thức phù hợp với điều kiện thực tế như: tuyên truyền trên trang Web, thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo; lồng ghép truyền thông qua các hội nghị, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt công đoàn… Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Thường xuyên nắm tình hình diễn biến tư tưởng, tình hình thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đời sống, việc làm, tiền lương và thu nhập của người lao động; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời tới đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, gặp khó khăn trong cuộc sống.

Các đại biểu tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu cho các đơn vị.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung “Tháng Công nhân”, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, trọng tâm là Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, "Dân vận khéo”, “CNVCLĐ chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong năm đã có 1.951 lượt đoàn viên tham gia hiến máu; LĐLĐ các huyện, thành phố đã vận động ủng hộ Quỹ "Mái ấm Công đoàn" được 1 tỷ đồng, đạt 96%, đã đề nghị và hỗ trợ 27/22 hộ gia đình đoàn viên khó khăn làm nhà mới đạt 122,7%. Thực hiện tốt công tác tổ chức, kiện toàn, phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức CĐCS trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đã kết nạp 2.425/1.720 đoàn viên đạt 141% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao. 100% cán bộ Công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; 100% Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện đăng ký và thực hiện tốt nhiệm vụ “đột phá” “Đổi mới” theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thành ủy. Trong năm đã giới thiệu được 744/824 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp đạt 90%.

Các đại biểu chứng kiến ký giao ước thi đua năm 2024.

Năm 2024, cụm thi đua phấn đấu: 100% CĐCS khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 85% CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. 85% trở lên doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật. Vận động ủng hộ Quỹ "Mái ấm Công đoàn" đạt từ 1 tỷ đồng trở lên; 100% đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm mới hoặc sửa nhà. Kết nạp 1.500 đoàn viên trở lên. Bình quân mỗi CĐCS giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Tại Hội nghị tổng kết, LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu cho 03 đơn vị gồm LĐLĐ huyện Sơn Dương, huyện Hàm Yên và LĐLĐ huyện Chiêm Hoá. Bầu đơn vị LĐLĐ thành phố làm Cụm trưởng, LĐLĐ huyện Na Hang làm Cụm phó năm 2024. Hội nghị cũng đã tổ chức phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2024.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục