Hội nghị tổng kết công tác xây dựng xã Kim Bình, Vinh Quang điển hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022

Ngày 26/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Kim Bình, xã Vinh Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng xã điển hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. Dự các hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Chiêm Hóa.

Năm 2022, xã Kim Bình đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đã tổ chức tuyên truyền được 38 lượt, trên 3.670 lượt người tham gia; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cơ sở 54 lượt, đăng bài tuyên truyền qua hệ thống Zalo OVA của Công an xã 42 bài. 10/10 khu dân cư, 01 cơ sở giáo dục duy trì mô hình phong trào hoạt động hiệu quả, thiết thực. Lắp được 10 mắt camera tại các tuyến đường trọng điểm. Duy trì hoạt động 04 mô hình: “Tự quản về an ninh trật tự”; “Nói không với tệ nạn ma tuý và phòng chống rác thải nhựa” với 117 thành viên; “Phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật” tại trường THCS Kim Bình với 06 thành viên; “Camera an ninh” với 50 thành viên. Các mô hình hoạt động phát huy hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Trong năm 2022, các thôn, xã tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc”; Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”…Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không để phức tạp kéo dài, hình thành điểm nóng. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang trao Quyết định công nhận xã Kim Bình điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022.

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, năm 2022, xã Vinh Quang đã tổ chức tuyên truyền được 34 lượt, trên 4.000 lượt người tham gia; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của cơ sở 60 lượt, đăng bài tuyên truyền qua hệ thống Zalo OVA của Công an xã 44 bài. Tuyên truyền vận động cá biệt được 105 lượt. Vận động nhân dân xã hội hóa các nguồn lực trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, xã hội hóa đóng góp xây dựng mô hình Camera an ninh. Công tác xây dựng mô hình, nhận rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT được triển khai rộng khắp, 100% khu dân cư (thôn), cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục xây dựng mô hình mới hoặc duy trì mô hình phong trào hoạt động hiệu quả, thiết thực; duy trì hoạt động của 04 mô hình: “Tự quản về an ninh trật tự”; “Nói không vi phạm giao thông” ở thôn Quang Hải; “Hai quản tích cực” tại tthôn An Ninh với 08 thành viên; mô hình “Camera an ninh” với 8 thành viên. Duy trì hoạt động tổ hòa giải ở 16 thôn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, không để phát sinh các vụ việc phực tạp hình thành điểm nóng về ANTT tại thôn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang trao Quyết định công nhận xã Vinh Quang điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022.

 Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang đánh giá cao những kết quả, thành tích mà cán bộ, nhân dân 02 xã Kim Bình, Vinh Quang đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các xã tiếp tục duy trì và giữ vững phong trào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân rộng cách làm hay, các điển hình tiên tiến có sức lan toả. Đẩy mạnh thực hiện tốt các Chỉ thị của Đảng, nhà nước của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị tại xã Vinh Quang.

Tại hội nghị cũng đã công bố, trao Quyết định công nhận xã Kim Bình, Vinh Quang điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022. Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ quốc năm 2022.

Một số hình ảnh tại các hội nghị:

Ngọc Hiển - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục