Hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý

Sáng ngày 02/6, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện; cán bộ thôn bản, người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Trong thời gian tập huấn 01 ngày, 210 đại biểu là cán bộ thôn bản, người có uy tín trong cộng đồng các xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, đã được phổ biến các nội dung cơ bản của pháp luật về trợ giúp pháp lý; trình tự, thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý và trách nhiệm thông tin về trợ giúp pháp lý; công tác hộ tịch, chứng thực; hướng dẫn xử lý các tình huống tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp luật...

Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị 

Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý điểm cho cán bộ thôn bản, người có uy tín trong cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để có khả năng thông tin, giải thích về trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt là kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý, về hòa giải cơ sở và cơ sở pháp lý khi xử lý một số tình huống cụ thể. Tăng cường khả năng tiếp cận, thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục