Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ Đảng công tác bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin, tài liệu Đảng

Sáng ngày 14/6 tại huyện Chiêm Hóa, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ Đảng; công tác bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin, tài liệu Đảng năm 2023. Dự tập huấn có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên làm công tác văn thư, lưu trữ các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; chuyên viên cơ yếu, nội chính, nhân viên văn thư, lưu trữ Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy và cán bộ trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ Đảng của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Báo cáo viên hướng dẫn học viên nghiệp vụ về công tác văn thư lưu trữ Đảng; công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023

Tại Hội nghị các đại biểu đã được hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin, tài liệu của Đảng, công tác văn thư, lưu trữ; công tác lập hồ sơ và nộp hồ sơ công việc vào lưu trữ cơ quan. Các nội dung liên quan đến nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị: Về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; công tác lập, nộp lưu hồ sơ lưu trữ; công tác văn thư và bảo vệ bí mật nhà nước… Công tác văn thư, lưu trữ tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, là mắt xích không thể thiếu trong hoạt động của cơ quan, tổ chức. Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ sẽ bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin và giữ gìn bí mật thông tin, tiếp nhận, phát hành kịp thời văn bản đến và văn bản đi, nhằm giữ gìn, bảo quản tài sản quý báu của Đảng, của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các học viên tham gia Hội nghị tập huấn 

Hội nghị nhằm hướng dẫn thực hiện thống nhất quy trình hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ điện tử và bảo vệ bí mật nhà nước. Giúp lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ để áp dụng trực tiếp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó góp phần nâng cao hoạt động quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục