Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Chiêm Hoá năm 2023

Sáng ngày 07/6/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì soạn thảo. Đồng chí Triệu Đức Long, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ban tư vấn Dân tộc – Tôn giáo của Ủy ban MTTQ huyện Khóa XX; đại biểu các Ban HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện.

Toàn cảnh  Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023

 Năm 2023, huyện có 18 xã được phê duyệt kinh phí thuộc nguồn vốn sự nghiệp nông thôn mới thực hiện điều chỉnh quy hoạch; Lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện xây dựng, nâng cấp 78,072 km đường giao thông. Thực hiện kiên cố hóa 9,053 km kênh mương theo Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa tại xã các mục tiêu năm 2023 tại các xã Ngọc Hội, Yên Nguyên, Vinh Quang. Hỗ trợ thực hiện xóa 137 nhà tạm, dột nát; sửa chữa, nâng cấp 310 nhà ở đạt chuẩn. Xây dựng, nâng cấp 709 nhà tiêu, 981 nhà tắm, 308 hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; xây dựng 01 nghĩa trang theo quy hoạch; xây dựng 01 điểm tập kết rác thải, mua xe chở rác… Tổng kế hoạch nhu cầu vốn năm 2023 là 153 tỷ đồng. Đồng thời huyện tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí tại 11 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 16,30 tiêu chí/xã. Có 03 thôn được công nhận “Thôn nông thôn mới”; 03 thôn được công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”; 08 vườn hộ gia đình được công nhận “Vườn mẫu nông thôn mới”.

        Đại biểu dự hội nghị  tham gia ý kiến góp ý, phản biện vào dự thảo kế hoạch

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản của Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Chiêm Hoá năm 2023. Các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch đề ra. Phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm đại biểu dự hội nghị đã tham gia ý kiến góp ý, phản biện vào dự thảo kế hoạch với các nội dung như: Dự thảo cần bổ sung thêm căn cứ pháp lý, giải pháp duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới tại 11 xã đã đạt, các chỉ tiêu không được thấp hơn kế hoạch giao của UBND tỉnh giao, HĐND huyện giao, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện…

    

Đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu kết luận   hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, trả lời và làm rõ các nội dung, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo văn bản được phản biện và có văn bản phản hồi về việc tiếp thu các ý kiến phản biện về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện theo quy định.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục