Hội nghị Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy

Chiều 22/5, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức họp, kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Vũ Quang Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã: Trung Hà, Kim Bình, Hòa Phú.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo báo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các xã: Trung Hà, Kim Bình, Hòa Phú. Đến nay, xã Trung Hà đã đạt 11/19 tiêu chí; còn 08 tiêu chí cần thực hiện trong năm 2024; xã Kim Bình đạt 13/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao; xã Hòa Phú đạt 12/19 tiêu chí. Các xã hiện đang được Tổ Công tác của huyện tập trung chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đề xuất với các Sở, ngành của tỉnh triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong từng tiêu chí cụ thể. Về nội dung này, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Tổ Công tác của huyện bám sát cơ sở, cùng xã rà soát cụ thể các tiêu chí cần tập trung phấn đấu thực hiện; tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa từ nhân dân, các cơ quan, đơn vị huyện; các doanh nghiệp; cơ quan của tỉnh, của trung ương...để xây dựng NTM; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thông nhất chủ trương, công việc, từ đó tạo sự thống nhất, tập trung thực hiện đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các công việc do nhân dân cần làm; chủ động tham mưu, đề xuất những khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đồng thời, trong quá trình báo cáo tiến độ đầu điểm các công việc cần cần rõ ràng, cụ thể; xây dựng báo cáo tiến độ xây dựng NTM chung toàn huyện, trong đó tập trung vào các xã cần đạt chuẩn trong năm 2024. Các cơ quan chức năng bám sát nội dung công việc được phân công, chủ động phối hợp, đề xuất với các sở, ngành liên quan để có giải pháp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao...

Đồng chí Vũ Quang Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Thường trực Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/HU ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ “về tăng cường lãnh đạo quản lý đất đai, quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ; quản lý và bảo vệ rừng; công tác giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện”. Đến nay, toàn huyện đã tuyên truyền vận động giải tỏa được 2.732/2.751 trường hợp, giải tỏa 86/87 công trình vi phạm là cán bộ, đảng viên có công trình năm trong hành lang an toàn giao thông; phát hiện xử lý vi phạm 05 trường hợp về đất đai; kiểm tra, phát hiện và xử lý 17 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng; giải quyết đơn thư xong 22/105 vụ việc, đang tiến hành giải quyết 83 vụ việc tổng toàn huyện. Về nội dung này, trên cơ sở báo cáo và ý kiến của đại biểu dự họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ đẩy nhanh tiến độ công việc được giao; tăng cường bám nắm địa bàn, cơ sở; phối hợp với ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn quản lý đất đai, hành lang an toàn giao thông đường bộ; giải quyết đơn thư theo đúng quy định...

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Dự thảo Kế hoạch, Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 89-KH/HU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo đối với cán bộ, đảng viên; Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và một số nội dung quan trọng khác.

Thường trực Huyện ủy đã nghe, cho ý kiến và cơ bản thống nhất đối với các nội dung: Tờ trình về việc đề nghị bổ sung dự toán kinh phí năm 2024 hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát sinh cho các cơ quan, đơn vị; Tờ trình về việc ủng hộ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024; Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện các quy định kê khai tài sản, thu nhập; Tờ trình về việc tổ chức cho học viên lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và học tập chuyên đề "Đảng ta thật vĩ đại" đi nghiên cứu thực tế tại Khu di tích K9 Đá Chông huyện Ba Vì Hà Nội.

Tài Tùng – Quang Huy

Tin cùng chuyên mục