Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chiêm Hóa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029

Trong 2 ngày 14, 15/4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đại hội được Hội LHTN Tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp huyện.

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự Đại hội có anh Nguyễn Xuân Hiếu, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương hội LHTN Việt Nam, Phó Trưởng Ban đoàn kết tập hợp Trung ương đoàn; Chị Dương Minh Nguyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư tỉnh đoàn, Ủy viên BTV Tỉnh Đoàn; Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; lãnh đạo UBND các huyện; Thường trực ủy ban Hội các huyện thành phố trong tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh.

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại biểu huyện Chiêm Hóa có các đồng chí: Vũ Quang Thắng, Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy; các Ban đảng, Văn Phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội huyện; đại diện các cơ quan đơn vị, lãnh đạo Đảng ủy các xã, thị trấn, các trường THPT trên địa bàn huyện; các đồng chí Nguyên là Thường trực Hội LHTN huyện các thời kỳ cùng 168 đại biểu là cán bộ hội, hội viên ưu tú, đại diện cho hơn 15 nghìn hội viên, thanh niên toàn huyện.

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể huyện, với tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác Hội và phong trào thanh niên đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra. Trong đó có 10/11 chỉ tiêu đạt, vượt; 01 chỉ tiêu đạt thấp. Cụ thể 100% cán bộ, 86% hội viên được tuyên truyền, quán triệt, học tập về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội. Trong nhiệm kỳ hỗ trợ 05/05 dự án khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp cho 136/130 thanh niên; xây dựng được 165 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế; giúp đỡ, cảm hóa được 167 thanh niên chậm tiến; xây dựng mới được 156 mô hình thanh niên phát triển kinh tế giỏi; giúp đỡ 135 hộ thanh niên thoát nghèo bền vững ; Xây dựng 18/5 công trình thanh niên cấp huyện (đạt 360% chỉ tiêu Nghị quyết), 205 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.Tuyên truyền vận động thanh niên tham gia Hiến máu tình nguyện thu được 1.400/1000 đơn vị máu (đạt 140% Nghị quyết). Tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 6.500/6.000 hội viên, thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức được 03/02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; Trong nhiệm kỳ giới thiệu cho Đoàn 12.415 hội viên ưu tú được kết nạp vào Đoàn (đạt 165% Nghị quyết).

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thông qua phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Các cấp Hội trong huyện xây dựng và duy trì trang mạng xã hội của đơn vị triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Cuộc vận động “Thanh niên Chiêm Hóa sống đẹp - sống có ích” đã và đang tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hội viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, tổ chức hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” khẳng định vai trò xung kích của thanh niên, với nhiều công trình, hoạt động ý nghĩa

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Cuộc vận động “Thanh niên Chiêm Hóa sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp” đã cổ vũ, động viên, hỗ trợ thanh niên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” với tinh thần nhiệt huyết và sức trẻ, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng và xã hội. Chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai, thể hiện vai trò của Hội trong chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên. Cùng với sự phát triển của phong trào thanh niên, tổ chức Hội ở huyện Chiêm Hóa được củng cố, tiếp tục phát triển. Nhiều mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên mới được thành lập đã phát huy hiệu quả rõ nét, hấp dẫn được hội viên, thanh niên tham gia.

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Với khẩu hiệu hành động: "Thanh niên Chiêm Hóa Đoàn kết- Bản lĩnh-sáng tạo - Chuyển đổi số", trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa đề ra mục tiêu Xây dựng thế hệ trẻ Chiêm Hóa có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá; phát triển lành mạnh, toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần; có khát vọng cống hiến, vươn lên lập thân, lập nguyệp. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chuyển đổi số của huyện, tỉnh, của quốc gia, góp phần xây dựng quê hương Chiêm Hóa trở thành huyện phát triển toàn diện. Tập trung thực hiện 11 chỉ tiêu chủ yếu: 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập và 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội.

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tất cả Hội LHTN các cấp thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. 100% hội LHTN các cấp xây dựng ít nhất 1 mô hình, hoạt động tham gia chuyển đổi số; Hỗ trợ ít nhất 3 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; Kết nạp ít nhất 5.000 hội viên mới; giới thiệu ít nhất 5.000 thanh niên ưu tú kết nạp Đoàn; Trong nhiệm kỳ,  phấn đấu thực hiện 250 công trình thanh niên; vận động hỗ trợ xây dựng ít nhất 05 ngôi nhà 15/10. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp xã, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển; Hỗ trợ ít nhất 06 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên. Giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên, trong đó ít nhất 5.000 thanh niên có việc làm ổn định; Thành lập mới 100 CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích, nghề nghiệp; Phát triển mới 12.000 hội viên;  02 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước...

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

      Đến dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chiêm đã biểu dương những kết quả mà thanh niên huyện nhà đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trọng nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự và phát biểu tại đại hội, chị Dương Minh Nguyệt, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt nam Tỉnh Tuyên Quang đề nghị, tổ chức Hội các cấp trên địa bàn huyện cần tiếp tục triển khai các phong trào thể hiện tinh thần yêu nước; tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm và nghị lực. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", luôn nêu cao tinh thần sáng tạo, dấn thân, vượt khó góp phần xây dựng quê hương đất nước...

Chị Dương Minh Nguyệt, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt nam Tỉnh Tuyên Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa đã hiệp thương 23 anh, chị vào Ủy ban Hội khóa mới. Anh Ma Doãn Tài - Bí thư Huyện Đoàn được tín nhiệm tái cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương cử 31 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Vũ Quang Thắng, Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại biểu tham dự

Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Anh Nguyễn Xuân Hiếu, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương hội LHTN Việt Nam, Phó Trưởng Ban đoàn kết tập hợp Trung ương đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại biểu các huyện, thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.

        Tại đại hội, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên quang đã trao tặng biển tượng trưng trị giá 300 triệu đồng xây cầu dân sinh tại xã Trung Hà; Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Chiêm Hóa trao tặng số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng; huyện Đoàn Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận trao tặng 40 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng công trình thanh niên. Các đại biểu về dự Đại hội đã có quà hỗ trợ trao tặng học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Dịp này BTV Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 3 tập thể, 05 cá nhân; UBND huyện Chiêm Hóa tặng giấy khen cho 05 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024.

Anh Ma Doãn Tài, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa tặng quà các anh, chị Ủy viên UBH khóa V thôi không tham gia Uỷ ban Hội khóa VI.

Hồng Nhung, Quang Huy

Tin cùng chuyên mục