Giao ban khối các ban Đảng Huyện uỷ, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, khối Nội chính

Chiều ngày 21/6, Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị giao ban khối các ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý II, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý III năm 2023.

Đồng chí Ma Phúc Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo cơ quan Nội chính; lãnh đạo cac Ban đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện;  MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Quang cảnh hội nghị giao ban khối các ban Đảng Huyện uỷ, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, khối Nội chính.

Trong quý II/2023, các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện đã bám sát chương trình công tác năm 2023 và quý II/2023, tập trung chỉ đạo, thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tham mưu cho cấp ủy huyện chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận; việc sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý. Chuẩn bị tốt các điều kiện để Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức các Hội nghị thường kỳ, chuyên đề, trực tuyến, các cuộc làm việc với các Đoàn Công tác của tỉnh, các cuộc làm việc với các chi, đảng bộ cơ sở. Duy trì tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của huyện. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt, biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ Đảng. Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023-2030; Đề án số 16-ĐA/TU ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025. Tham mưu kế hoạch luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2023-2028; và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã chủ động bám sát chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy huyện, từng tổ chức cấp trên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên; quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; qua đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của huyện. 

Các cơ quan khối Nội chính đã chủ động bám sát chương trình, kế hoạch, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và của ngành, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng; triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ tư pháp; đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà yêu cầu: Các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan khối Nội chính căn cứ nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch được giao bám sát vào mục tiêu nghị quyết của Đảng bộ huyện, chương trình công tác năm, chỉ tiêu kế hoạch giao, rà soát các chỉ tiêu đạt, chưa đạt, khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế của 6 tháng đầu năm để đề ra các giải pháp thực hiện trọng tâm thời gian tới. Chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết, chỉ thị kết luận của Trung ương, của tỉnh, chuẩn bị cho việc sơ kết, đánh giá 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ đoàn Ban Bí thư kiểm tra việc thực hiện kết luận 21 và chỉ thị 26; tập trung triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác tham mưu cho cấp uỷ chính quyền thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, chiến sỹ, lực lượng vũ trang trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là phát huy vai trò nêu gương tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong thực hiện công việc; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh, đột xuất…/.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục