Gắn lý luận với thực tiễn ở Trung tâm Chính trị huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Xác định việc quán triệt, vận dụng sáng tạo nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong những năm qua, Trung tâm chính trị huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã làm tốt công này, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên cơ sở trên địa bàn huyện.

Lý luận và thực tiễn có quan hệ biện chứng với nhau. Lê - nin đã chỉ rõ: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”. Lý luận là “kim chỉ nam” cho hành động, soi đường, dẫn dắt, chỉ đạo thực tiễn. Lý luận khi đã thâm nhập vào quần chúng thì biến thành sức mạnh vật chất. Ngược lại: Thực tiễn là cơ sở, động lực của lý luận. Thực tiễn còn vạch ra tiêu chuẩn cho lý luận. Thông qua hoạt động thực tiễn, lý luận mới được vật chất hóa, hiện thực hóa, mới có sức mạnh cải tạo thế giới khách quan.

Bác Hồ đã khẳng định: “Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”.

Thấm nhuần quan điểm đó nên trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng Trung tâm Chính trị huyện Chiêm Hóa đã luôn quan tâm việc kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Để làm tốt việc đó, Ban giám đốc Trung tâm khi xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã luôn chú ý tới nội dung nâng cao tính thực tiễn trong các bài giảng và phối hợp với các đơn vị tổ chức cho học viên các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đi thực tế tại các di tích lịch sử, các mô hình tiêu biểu trong huyện, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Qua đó đảm bảo được phương châm lý luận gắn liền với thực tiễn của chương trình bồi dưỡng một cách hiệu quả, thiết thực.

Để lý luận thực sự gắn với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên cơ sở, trong những năm qua, Trung Tâm Chính trị huyện Chiêm Hóa đã thực hiện tốt 2 nội dung sau:

Thứ nhất, gắn lý luận với thực tiễn từ việc giảng viên nâng cao tính thực tiễn trong bài giảng

Giảng viên cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị và đưa thực tiễn vào giảng dạy lý luận chính trị như thế nào cho có hiệu quả. Bài giảng có tính thực tiễn sẽ làm cho lý luận trừu tượng, khó hiểu, phức tạp thành những vấn đề gần gũi, giản dị, dễ tiếp thu. Xác định được nội dung nào cần thiết phải liên hệ thực tiễn và đưa ví dụ thực tiễn nào cho hấp dẫn. Nắm vững đối tượng học viên và hoàn cảnh cụ thể của lớp học để liên hệ thực tiễn cho phù hợp. Những yếu tố thực tiễn đưa vào bài giảng phải mang tính điển hình. Phải quan tâm tới các sự kiện thực tiễn mang tính thời sự, đang được xã hội quan tâm nhiều. Mỗi yếu tố thực tiễn đều phải có địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo tính trung thực. Khi đưa thực tiễn vào liên hệ nên có sự phân tích để người học thấy được thực tiễn đó mang ý nghĩa tích cực hay phê bình để định hướng cho học viên.

Với phương pháp giảng bài kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin hợp lý (sử dụng phầm mềm power point, máy chiếu và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy)  các giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Chiêm Hóa đã đưa và khai thác hiệu quả được nhiều hình ảnh, đoạn clip có tính thực tiễn cao làm cho bài giảng thêm phần sinh động, hấp dẫn đối với học viên.

Bác Hồ nói: “Một tấm gương sống có tác dụng hơn một trăm bài diễn thuyết tuyên truyền”. Với ý nghĩa đó, trong chương trình giảng dạy các lớp, giảng viên của Trung tâm chính trị Chiêm Hóa luôn chú ý lựa chọn nêu nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, trong phát triển kinh tế, trong xây dựng nông thôn mới... Cụ thể:

 Trong giảng dạy lớp Đảng viên mới, các giảng viên đã luôn quan tâm đưa các tấm gương Đảng viên tiêu biểu trong các hoạt động công tác xã hội để lan tỏa, nêu gương tới học viên như tấm gương anh Đào Văn Giàng - Trưởng thôn thôn Lăng Quăng, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa là Trưởng thôn gương mẫu, có trách nhiệm, tận tụy với công việc. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng luôn là trung tâm đoàn kết trong mọi hoạt động của thôn, anh luôn gần dân, sát dân, sát thực tế, nắm chắc tình hình chính trị tư tưởng, việc chấp hành chính sách pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dấn từ đó có cách tuyên truyền vận động phù hợp và được người dân trong thôn rất ủng hộ. Từ một thôn chủ yếu là người dân tộc Mông sinh sống, trước đây, do nhận thức hạn chế, nhiều người dễ bị kẻ xấu dụ dỗ, anh Giàng đã đến từng nhà, vận động từng người tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không nghe lời kẻ xấu, ổn định làm ăn, phát triển kinh tế. Nhờ thế, an ninh trật tự của thôn luôn giữ ổn định, thôn không có tệ nạn xã hội. Anh Giàng là 1 trong 6 điển hình tiên tiến trong phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số” được Bộ Công an khen thưởng.

Trong các bài giảng, tuỳ vào từng đối tượng học viên ở mỗi lớp, giảng viên Trung tâm Chính trị cũng luôn chú ý, nêu gương các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi trong huyện, trong tỉnh để học viên nghiên cứu, học tập, áp dụng trong thực tế sản xuất của bản thân, gia đình. Cụ thể như tấm gương anh Nông Quốc Doanh, đoàn viên thôn Mường, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã sản xuất và thương mại Minh Phát, luôn nỗ lực, cố gắng vươn lên phát triển kinh tế đạt kết quả tích cực, có đóng góp trong công tác đoàn, công tác thanh niên; mô hình HTX chè Quang Minh, tổ dân phố Tứ Quận, thị trấn Yên Sơn, Tuyên Quang chế biến, kinh doanh sản xuất chè đen xuất khẩu, cho thu nhập cao, với doanh thu đạt 10,5 tỷ đồng năm 2020; năm 2021 đạt 9,4 tỷ đồng; năm 2022 đạt 15,6 tỷ đồng… tuyên truyền, động viên nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn Viet GAP cho rau màu, cây ăn quả; chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Các ví dụ thực tiễn minh họa bài giảng luôn gắn với tình hình kinh tế - xã hội trong huyện, trong tỉnh. Qua các bài giảng góp phần thiết thực cho hội viên các đoàn thể, cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động.

Thứ hai, gắn lý luận với thực tiễn bằng việc tổ chức đi thăm các di tích, các mô hình tiêu biểu

Trung tâm Chính trị huyện Chiêm Hóa quán triệt quan điểm cần gắn lý luận với thực tiễn sinh động bằng việc tổ chức cho cán bộ, giảng viên, học viên đi thực tế, thăm các di tích lịch sử, các mô hình tiêu biểu, xác định đây là một hoạt động chuyên môn được duy trì thường xuyên, có vai trò quan trọng, là nguồn bổ sung kiến thức thực tiễn cho bài giảng của mỗi giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của Trung tâm.  Tùy thuộc vào thời gian và đối tượng bồi dưỡng, đào tạo Trung tâm sẽ tổ chức cho học viên đi thực tế tại các khu di tích lịch sử, các mô hình tiên tiến điển hình phù hợp. Cụ thể như lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Trung tâm tổ chức cho học viên vào thăm khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình; lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới và Chuyên đề bồi dưỡng Lịch sử Đảng, Trung tâm tổ chức cho học viên đi thực tế tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào - Sơn Dương - Tuyên Quang; lớp Sơ cấp lý luận chính trị, Trung tâm tổ chức cho giảng viên và học viên đi thực tế tại Nghệ An - Quê Bác, tại các điểm mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Bác Hồ), quê Ngoại và quê Nội của Bác...Qua những buổi đi thực tế, học viên được bổ sung kiến thức thực tiễn, nắm rõ hơn về các giá trị văn hóa, truyền thống và các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương, quê hương, đất nước.

Trong thời gian tới Trung tâm chính trị huyện Chiêm Hóa sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng hơn nữa việc kết hợp giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy, nhằm ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị ở Trung tâm Chính trị.

Dưới đây là một số hình ảnh về các chuyến đi thực tế của Giảng viên và học viên Trung tâm Chính trị

Giảng viên, Học viên lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng thăm nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng tại Kim Bình, Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

Giảng viên, Học viên lớp Bồi dưỡng chuyên đề Lịch sử Đảng thăm khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Giảng viên, Học viên lớp Sơ cấp lý luận chính trị thăm khu mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Giảng viên, Học viên lớp Sơ cấp lý luận chính trị thăm quê Ngoại của Bác tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Bích Diệp - Trung tâm Chính trị huyện

Tin cùng chuyên mục