Kinh nghiệm phát triển đảng ở Linh Phú

Đảng ủy xã Linh Phú (Chiêm Hóa) luôn quan tâm chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, đặc biệt là phát triển đảng trong vùng đồng bào ...

Tin xem nhiều

“Chìa khóa” để Trung Hà bứt phá

“Tư tưởng thông suốt thì mọi việc đều tốt. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm rõ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thì việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống sẽ rất thuận lợi và đạt kết quả cao. Đây cũng ...