Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang kiểm tra tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Chiêm Hóa

Ngày 15/3, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. Cùng làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang chủ trì buổi làm việc tại huyện Chiêm Hoá.

Làm việc với đoàn, huyện Chiêm Hoá có đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan chức năng, lãnh đạo UBND một số xã trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tổng số kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa là 202,6 tỷ đồng. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 13-3 là hơn 6,6 tỷ đồng, đạt 3,27% vốn kế hoạch. Trong đó, vốn chương trình MTQG  xây dựng Nông thôn mới 30 công trình; vốn chương trình MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 135 công trình. 

Các đại biểu phát biểu, thảo luận tại buổi làm việc.

Đánh giá chung về tình hình thực hiện thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công và các chương trình MTQG 2 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa còn chậm. Nguyên nhân là do các công trình chuyển tiếp chương trình MTQG đang thi công chưa có khối lượng thanh toán, các công trình thi công hoàn thành đã thanh toán 95% kế hoạch vốn, đang thực hiện các bước nghiệm thu trình thẩm tra quyết toán để thanh toán theo quy định. Số lượng đầu điểm công trình đầu tư công và các chương trình MTQG thực hiện hàng năm nhiều, quy mô nhỏ tuy nhiên thủ tục đầu tư vẫn phải thực hiện nhiều bước theo quy định…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của UBND huyện Chiêm Hóa trong việc tập trung triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn. Để hiệu quả hơn nữa đồng chí yêu cầu UBND huyện Chiêm Hóa chủ động rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024; quan tâm đến các mô hình phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và môi trường sinh thái của các xã có tiềm năng, đặc biệt là vừa qua huyện đã thực hiện xây dựng Tour du lịch tìm hiểu lịch sử địa phương, trải nghiệm văn hoá truyền thống dân tộc Pà Thẻn, xã Linh Phú điều này là rất cần thiết.

Đối với các dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do huyện làm chủ đầu tư cần xây dựng kế hoạch và giao cho cơ quan chuyên môn tham mưu, đề xuất thực hiện ngay, nhất là các dự án có sự tham gia của người dân. Các sở, ngành trực tiếp đi kiểm tra, nắm bắt tình hình kết quả, tiến độ triển khai các Chương trình MTQG thuộc địa bàn được phân công phụ trách để có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao năm 2024…

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang cảm ơn các ý kiến tham gia của các sở, ban ngành và tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang. Đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn tổng hợp cụ thể, chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo đúng quy định. Đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công và các chương trình MTQG năm 2024 trên địa bàn huyện theo kế hoạch đề ra.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục