Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ 2024

Ngày 14/5, tại xã Tân Thịnh, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Chiêm Hóa tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ 2024. Dự cuộc diễn tập có lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí Vũ Đình Tân, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo diễn tập huyện; các đồng chí thành viên BCĐ, Ban tổ chức diễn tập huyện; các đại biểu của các xã chuẩn bị diễn tập.

Cuộc diễn tập chiến đấu xã Tân Thịnh trong khu vực phòng thủ 2024 diễn ra theo ba giai đoạn. Giai đoạn 1: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của xã vào các trạng thái về quốc phòng; giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, giai đoạn 3: thực hành chiến đấu phòng thủ.

Diễn tập phần cơ chế tại Hội trường UBND xã.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, do làm tốt công tác chuẩn bị, cuộc diễn tập được điều hành theo đúng chương trình, nội dung ý định của ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập huyện. Các thành phần tham gia diễn tập đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tác phong khẩn trương, nghiêm túc, phù hợp với tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và tình trạng chiến Tranh khi có tình huống xảy ra. Diễn tập phần thực binh theo đúng ý định, thể hiện được các tình hình thức về kỹ thuật, chiến thuật dân quân trong chiến đấu, có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ và kết thúc diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Diễn tập phần thực binh tại trường THCS Tân Thịnh.

Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý và điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Chuyển địa phương sang thời chiến, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ, đồng thời nắm vững lý luận, vận dụng linh hoạt sáng tạo nghị quyết số 28, 22/9 2008 của bộ chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của quân sự, công an, cán bộ, công chức chuyên môn; mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ.

Theo kế hoạch năm 2024, toàn huyện có 06 xã gồm: Nhân Lý, Tân An, Tân Thịnh, Kiên Đài, Ngọc Hội, Trung Hà sẽ tổ chức diễn tập. Thông qua việc tổ chức diễn tập điểm tại xã Tân Thịnh là cơ sở rút kinh nghiệm để các địa phương tổ chức trong thời gian tới.  Kết quả, cuộc diễn tập chiến đấu xã Tân Thịnh trong khu vực phòng thủ 2024 được Ban chỉ đạo đánh giá đạt loại giỏi.

Hoài Thu, Quang Huy

Tin cùng chuyên mục