Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phúc Thịnh đạt loại giỏi

Ngày 23/8, Ban Chỉ đạo Diễn tập huyện Chiêm Hóa tổ chức chỉ đạo xã Phúc Thịnh diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2023. Dự diễn tập có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện, các thành trong Ban Chỉ đạo Diễn tập huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các đồng chí trong khung diễn tập xã Phúc Thịnh.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phúc Thịnh tiến hành theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, an ninh; giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu; giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ. 

Trong diễn tập phần cơ chế: Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ban CHQS xã, Công an xã, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội xã Phúc Thịnh đã nắm chắc và giải quyết tốt nội dung theo từng cương vị, chức trách. Công tác hiệp đồng giữa các lực lượng bảo đảm chặt chẽ. Nội dung phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên đúng chức năng, nhiệm vụ. Các ý kiến tham gia thảo luận, đề xuất đã thể hiện rõ vai trò làm tham mưu của cán bộ, trong đó quân sự, công an là nòng cốt. Phần thực binh: Hành động chỉ huy và phân đội dân quân cơ động xã khẩn trương, thể hiện tốt ý thức trách nhiệm cao; đã vận dụng linh hoạt các tư thế, động tác kỹ thuật, chiến thuật động tác vận động trong chiến đấu. Bố trí các khu vực tạo giả đã thể hiện được ý đồ chiến thuật, sát thực tế điều kiện chiến đấu. Bộ phận diễn tập phần thực binh hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh địch bạo loạn có vũ trang; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phúc Thịnh năm 2023 đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, thực hiện đúng phương châm "Cơ bản, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”.

Các đại biểu tham quan phần thực binh trong diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phúc Thịnh.

Kết quả diễn tập, Ban chỉ đạo thống nhất đánh giá diễn tập phòng thủ tại xã Phúc Thịnh đạt loại giỏi.

Hoài Thu, Quang Huy

Tin cùng chuyên mục