Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2024 tại xã Nhân Lý

Sáng ngày 12/6, Ban Chỉ đạo Diễn tập huyện Chiêm Hóa tổ chức chỉ đạo xã Nhân Lý diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2024.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nhân Lý được tiến hành theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, an ninh. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Diễn tập phần cơ chế tại UBND xã.

Trong diễn tập phần cơ chế: Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ban CHQS xã, Công an xã, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội xã Nhân Lý đã nắm chắc và giải quyết tốt nội dung theo từng cương vị, chức trách. Công tác hiệp đồng giữa các lực lượng bảo đảm chặt chẽ. Các ý kiến tham gia thảo luận, đề xuất đã thể hiện rõ vai trò tham mưu của cán bộ, trong đó quân sự, công an là nòng cốt.

Các đại biểu, Ban Chỉ đạo tham quan phần thực binh trong diễn tập.

Phần thực binh: Hành động của Trung Đội dân quân cơ động đánh chiếm lại mục tiêu đã mất. Bộ phận diễn tập phần thực binh hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh địch bạo loạn có vũ trang, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nhân Lý năm 2024 đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, thực hiện đúng phương châm "Cơ bản, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”. Kết quả diễn tập đạt loại giỏi.

Hoài Thu, Văn Linh

Tin cùng chuyên mục