Đảng uỷ cơ quan chính quyền huyện tổ chức Hội nghị thông tin thời sự tháng 3/2024 và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai chuyên đề năm 2024

Chiều 01/4, Đảng uỷ Cơ quan chính quyền huyện Chiêm Hoá đã tổ chức Hội nghị thông tin thời sự tháng 3/2024 và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai chuyên đề năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đình Tân, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng uỷ CQCQ huyện.

Hội nghị thông tin, quán triệt các nội dung: Về tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngùa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Một số biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan chính quyền huyện thông tin thời sự tháng 3/2024.

Các đại biểu dự Hội nghị thông tin thời sự tháng 3/2024.

Quán triệt các nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nội dung Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa.Trong đó, đã làm rõ nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, về quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực; quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa; những điểm nhấn nổi bật, luận điểm tổng kết trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm khẳng định vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng, những thành tựu vẻ vang của đất nước đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng; chiến lược xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng, mối quan hệ giữa Dân với Nước.

Các đại biểu dự Hội nghị được truyền đạt nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông qua Hội nghị giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động khối Chính quyền kịp thời nắm bắt thông tin tình hình thời sự trong nước, địa phương, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời nắm rõ những nội dung, hiểu sâu sắc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, qua đó, củng cố thêm niềm tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, có thêm bản lĩnh, tự tin; phát huy tinh thần trách nhiệm; tạo khí thế mới, động lực mới hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục