Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Chiều 21/7, Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023; đánh giá kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy CQCQ huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy CQCQ huyện lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo tham mưu thực hiện hoạt động của HĐND, nhiệm vụ của UBND huyện đảm bảo đúng kế hoạch và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch năm 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm.

6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy CQCQ huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo tham mưu thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, UBND huyện; thực hiện tốt công tác của Thường trực HĐND, UBND huyện 6 tháng cuối năm 2023; tham mưu, phục vụ kỳ họp thứ 7 và kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Thường xuyên giám sát các chi bộ và đảng viên theo quy định…

Qua hai năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, có 04 mục tiêu thực hiện cả nhiệm kỳ đang thực hiện có hiệu quả và dự kiến đạt và vươt mục tiêu Nghị quyết đề ra; 06 mục tiêu thực hiện hàng năm cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết. 2 nội dung đột phá về Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết gắn với thị trường tiêu thụ; Tập trung nguồn lực đầu tư phấn đấu xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV và phát triển trung tâm 05 xã đạt tiêu chí đô thị loại V được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội đều có bước phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, Đảng ủy CQCQ huyện tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập các văn bản của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Huyện ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đảng bộ; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đảng bộ nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên nắm tình hình cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các chi bộ, kịp thời phát hiện, không để xảy ra suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiên túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong các chi bộ và đảng viên; nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, trách nhiệm của mỗi cấp ủy viên, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên.Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị tập trung, tích cực trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham mưu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền Vũ Đình Tân phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy CQCQ Vũ Đình Tân yêu cầu: Các chi bộ rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 và cả nhiệm kỳ. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy thực hiện công việc, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục