Chiêm Hoá tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị BCH Đảng bộ huyện

Chiều 10/5, tại Hội trường Nhà văn hoá trung tâm huyện, Huyện uỷ Chiêm Hoá đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị BCH Đảng bộ huyện về công tác cán bộ và quán triệt, triển khai một số văn bản của Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Quang Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện.

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng ban, cơ quan đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở khối cơ quan trực thuộc Huyện uỷ; Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại các hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng: Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản; Quy định số 142-QĐ/TW, ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị Quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. 

Các đại biểu quán triệt, triển khai một số văn bản của Đảng.

BCH Đảng bộ huyện đã thảo luận và thông qua các Dự thảo các văn bản: Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện (khoá XXII) thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU, ngày 01/02/2024 của BCH Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khoá XIII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 52-CTr/TU ngày 23/01/2024 của BCH Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khoá XIII “về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện (khoá XXII) thực hiện Chương trình hành động số 55-CTr/TU, ngày 31/01/2024 của BCH Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khoá XIII “về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương khoá XI.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang Thắng đã trao cờ của BCH Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện; Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2019 - 2024).

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục