Chiêm Hóa tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023

Ngày 16/8, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Dự hội nghị các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; đại biểu ủy ban MTTQ tỉnh.

Huyện Chiêm Hóa có các đồng chí: Ma Phúc Hà; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các quan đơn vị của huyện, UBND các xã, thị trấn; 248 đại biểu là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hiện nay, toàn huyện Chiêm Hoá có 259 người có uy tín. Cùng với cấp ủy đảng chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp, những người có uy tín luôn là những tấm gương mẫu mực, là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Qua đó, đã xuất hiện nhiều người có uy tín tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Trong thời gian qua, huyện đã tập trung các nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên đầu tư cho các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển sản xuất; đảm bảo an sinh xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh như: Đường giao thông, trường học, hệ thống thủy lợi; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ về giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; huy động các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cải thiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân. Qua đó diện mạo nông thôn, vùng đồng người dân tộc thiểu số sinh sống có nhiều chuyển biến tích cực; thu nhập, đời sống vật chất và tinh thân được nâng lên rõ rệt; nhận thức của đồng bào được nâng cao, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các đại biểu người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về “Phát huy vai trò của người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”,  huyện Chiêm Hóa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn bầu công khai, rà soát, lựa chọn dân chủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Người có uy tín trở thành lực lượng nòng cốt, là “cầu nối” hữu hiệu đưa chính sách, hỗ trợ của Nhà nước vào cuộc sống và lan toả hiệu quả trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Trong giai đoạn 2021 - 2023,  UBND huyện phối hợp Ban Dân tộc đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tình hình kinh tế, xã hội của địa phương cho người có uy tín thông qua tổ chức Hội nghị cho 295 lượt người; 100% người có uy tín trên địa bàn huyện được cấp các loại ấn phẩm báo chí theo quy định; tổ chức cho người có uy tín đi tham quan học hỏi kinh nghiệm ở những địa phương khác. Huyện cũng triển khai thực hiện hiệu quả các chế độ chính sách đối với người có uy tín đảm bảo theo quy định; kịp thời thăm hỏi, tặng quà người có uy tín trong dịp tết, lễ, khi bị ốm đau, khen thưởng, biểu dương kịp thời người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương đóng góp của những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thời gian qua đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp tăng cường phối hợp, phát huy có hiệu quả hơn nữa vai trò của người có uy tín; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò, trách nhiệm trong cộng đồng; tăng cường phối hợp trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, của tỉnh và của địa phương; phát huy những truyền thống tốt đẹp, sức mạnh của khối đoàn kết các dân tộc; cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.

Các đại biểu tặng Giấy khen cho 40 người có uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Nhân dịp này, UBND huyện Chiêm Hóa đã tặng giấy khen và quà cho 40 người có uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong năm 2023./.

Hồng Nhung, Huy Dương

Tin cùng chuyên mục