Chiêm Hóa phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 và chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” năm 2023, Sáng ngày 02/6, tại thôn Bản Mèo, xã Ngọc Hội, MTTQ huyện Chiêm tổ chức Lễ phát động Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/06 và tiếp tục thực hiện phong trào “ Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và phòng chống rác thải nhựa”

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2023 được Chương Trình Môi trường Liên hợp quốc phát động với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa. Trong khuôn khổ Lễ phát động, Các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 được diễn ra cùng lúc tại thôn Bản Mèo, xã Ngọc Hội như:  MTTQ các cấp đã trao tặng thùng đựng rác thải, tặng túi thân thiện với môi trường; trao tặng cây xanh... Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn bà con phân loại rác thải tại nguồn…cán bộ các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã cùng với nhân dân thôn Bản Mèo, xã Ngọc Hội trồng cây xanh khuôn viên nhà văn hóa thôn Bản Mèo, vệ sinh môi trường xung quanh khuôn viên nhà văn hóa và các tuyến đường giao thông trong thôn Bản Mèo. Các hoạt động này sẽ góp phần không nhỏ cùng với xã Ngọc Hội hoàn thành xây dựng Nông thôn mới vào năm 2023. 

Quang cảnh Lễ phát động Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/06 và tiếp tục thực hiện phong trào “ Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và phòng chống rác thải nhựa” năm 2023

Ông Hà Quang Phượng Phó chủ tịch MTTQ huyện Chiêm Hóa cho biết: Năm 2023, là năm chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân và cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững. Đặc biệt, thực hiện bộ tiêu chí quốc gia đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 2025 về xây dựng bộ mặt nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Trong vòng 2 năm tới, huyện Chiêm Hóa phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 66%; 100 % rác thải nguy hại, chất thải y tế, 97 % chất thải rắn thông thường được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn;  tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt 99 %; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 97 %. Lễ phát động là một trong những hoạt động khởi đầu cho chuỗi các hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa. 

Mặt trận tổ quốc các cấp trao tặng thùng đựng rác thải

 Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện phong trào: “ Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và phòng chống rác thải nhựa”, MTTQ huyện Chiêm Hóa và các xã Thị trấn và các tổ chức thành viên, các ngành tiếp tục xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại và xử lý rác thải và chống rác thải nhựa tại nguồn ở tất cả các khu dân cư.

Một số hoạt động tại Lễ phát động Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/06 

Hoài Thu, Quang Huy

Tin cùng chuyên mục